Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   4.44% (6 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   3.70% (5 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 18/05/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

22 6 Lần Tăng 4
69 5 Lần Tăng 1
99 4 Lần Không tăng
02 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Tăng 1
19 3 Lần Tăng 1
25 3 Lần Tăng 1
30 3 Lần Giảm 1
33 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Giảm 1
90 3 Lần Giảm 2
95 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

20 10 Lần Giảm 2
22 7 Lần Tăng 4
99 6 Lần Không tăng
09 5 Lần Tăng 1
30 5 Lần Không tăng
32 5 Lần Không tăng
49 5 Lần Không tăng
50 5 Lần Không tăng
60 5 Lần Không tăng
61 5 Lần Tăng 1
69 5 Lần Không tăng
79 5 Lần Không tăng
89 5 Lần Không tăng
90 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

33 16 Lần Không tăng
20 15 Lần Không tăng
89 15 Lần Không tăng
69 14 Lần Tăng 1
77 14 Lần Không tăng
12 13 Lần Không tăng
65 13 Lần Tăng 1
10 12 Lần Không tăng
19 12 Lần Tăng 1
41 12 Lần Không tăng
82 12 Lần Tăng 1
90 12 Lần Không tăng
94 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

69 (3 Ngày) (5 lần)
64 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (2 lần)
80 (2 Ngày) (2 lần)
82 (2 Ngày) (3 lần)
87 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38      16 lần
88      14 lần
36      12 lần
37      12 lần
24      11 lần
68      10 lần
13      9 lần
84      9 lần
14      8 lần
73      8 lần
31      7 lần
40      7 lần
44      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 5
0 24 Lần 6
14 Lần 5
1 10 Lần 2
17 Lần 5
2 21 Lần 5
11 Lần 2
3 7 Lần 1
11 Lần 2
4 8 Lần 5
11 Lần 1
5 15 Lần 3
17 Lần 4
6 11 Lần 2
13 Lần 2
7 14 Lần 3
14 Lần 2
8 8 Lần 3
14 Lần 1
9 17 Lần 1