Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
28/5/2023
Kon Tum
33 - 90
Khánh Hòa
63 - 73
Thừa T. Huế
34 - 43
Chủ nhật
21/5/2023
Kon Tum
23 - 36
Khánh Hòa
14 - 77
Thừa T. Huế
54 - 59
Chủ nhật
14/5/2023
Kon Tum
91 - 89
Khánh Hòa
77 - 84
Thừa T. Huế
45 - 42
Chủ nhật
7/5/2023
Kon Tum
71 - 50
Khánh Hòa
74 - 18
Thừa T. Huế
27 - 12
Chủ nhật
30/4/2023
Kon Tum
15 - 19
Khánh Hòa
86 - 21
Thừa T. Huế
94 - 00
Chủ nhật
23/4/2023
Kon Tum
20 - 73
Khánh Hòa
56 - 39
Thừa T. Huế
64 - 92
Chủ nhật
16/4/2023
Kon Tum
75 - 72
Khánh Hòa
05 - 49
Thừa T. Huế
79 - 34
Chủ nhật
9/4/2023
Kon Tum
87 - 38
Khánh Hòa
01 - 10
Thừa T. Huế
92 - 42
Chủ nhật
2/4/2023
Kon Tum
96 - 20
Khánh Hòa
65 - 32
Thừa T. Huế
46 - 19
Chủ nhật
26/3/2023
Kon Tum
28 - 13
Khánh Hòa
77 - 50
Thừa T. Huế
97 - 53
Chủ nhật
19/3/2023
Kon Tum
85 - 05
Khánh Hòa
02 - 09
Thừa T. Huế
88 - 93
Chủ nhật
12/3/2023
Kon Tum
80 - 17
Khánh Hòa
35 - 24
Thừa T. Huế
70 - 31
Chủ nhật
5/3/2023
Kon Tum
17 - 86
Khánh Hòa
92 - 83
Thừa T. Huế
66 - 62
Chủ nhật
26/2/2023
Kon Tum
21 - 55
Khánh Hòa
22 - 95
Thừa T. Huế
80 - 10
Chủ nhật
19/2/2023
Kon Tum
11 - 18
Khánh Hòa
88 - 85
Thừa T. Huế
46 - 78
Chủ nhật
12/2/2023
Kon Tum
27 - 10
Khánh Hòa
55 - 52
Thừa T. Huế
05 - 78
Chủ nhật
5/2/2023
Kon Tum
14 - 85
Khánh Hòa
86 - 56
Thừa T. Huế
14 - 09
Chủ nhật
29/1/2023
Kon Tum
36 - 75
Khánh Hòa
20 - 28
Thừa T. Huế
18 - 65
Chủ nhật
22/1/2023
Kon Tum
98 - 69
Khánh Hòa
81 - 24
Thừa T. Huế
83 - 31
Chủ nhật
15/1/2023
Kon Tum
53 - 78
Khánh Hòa
00 - 48
Thừa T. Huế
82 - 21
Chủ nhật
8/1/2023
Kon Tum
97 - 04
Khánh Hòa
40 - 68
Thừa T. Huế
97 - 38
Chủ nhật
1/1/2023
Kon Tum
22 - 79
Khánh Hòa
78 - 44
Thừa T. Huế
99 - 76
Chủ nhật
25/12/2022
Kon Tum
36 - 78
Khánh Hòa
54 - 26
Thừa T. Huế
91 - 98
Chủ nhật
18/12/2022
Kon Tum
68 - 60
Khánh Hòa
70 - 06
Thừa T. Huế
23 - 74
Chủ nhật
11/12/2022
Kon Tum
73 - 20
Khánh Hòa
46 - 69
Thừa T. Huế
17 - 43
Chủ nhật
4/12/2022
Kon Tum
61 - 29
Khánh Hòa
40 - 45
Thừa T. Huế
49 - 29
Chủ nhật
27/11/2022
Kon Tum
70 - 92
Khánh Hòa
39 - 78
Thừa T. Huế
92 - 60
Chủ nhật
20/11/2022
Kon Tum
74 - 75
Khánh Hòa
02 - 77
Thừa T. Huế
80 - 52
Chủ nhật
13/11/2022
Kon Tum
91 - 59
Khánh Hòa
41 - 04
Thừa T. Huế
51 - 12
Chủ nhật
6/11/2022
Kon Tum
46 - 64
Khánh Hòa
08 - 47
Thừa T. Huế
59 - 26