Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/05/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 25/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00288 | Ngày quay thưởng 25/05/2018

 • 05
 • 14
 • 22
 • 26
 • 29
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        1 21,696,294,500đ
Giải nhất       29 10,000,000đ
Giải nhì      1,259 300,000đ
Giải ba     21,646 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 23/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00287 | Ngày quay thưởng 23/05/2018

 • 13
 • 16
 • 25
 • 34
 • 37
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 19,682,837,500đ
Giải nhất       33 10,000,000đ
Giải nhì      1,368 300,000đ
Giải ba     21,398 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 20/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00286 | Ngày quay thưởng 20/05/2018

 • 18
 • 19
 • 25
 • 26
 • 29
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 17,623,253,000đ
Giải nhất       25 10,000,000đ
Giải nhì      1,252 300,000đ
Giải ba     20,803 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 18/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00285 | Ngày quay thưởng 18/05/2018

 • 03
 • 18
 • 24
 • 29
 • 30
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 15,871,546,000đ
Giải nhất       20 10,000,000đ
Giải nhì      1,043 300,000đ
Giải ba     18,221 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 16/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00284 | Ngày quay thưởng 16/05/2018

 • 10
 • 21
 • 23
 • 25
 • 35
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 13,942,069,000đ
Giải nhất       21 10,000,000đ
Giải nhì      1,094 300,000đ
Giải ba     18,595 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 13/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00283 | Ngày quay thưởng 13/05/2018

 • 06
 • 11
 • 16
 • 18
 • 27
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        1 24,928,178,500đ
Giải nhất       18 10,000,000đ
Giải nhì      1,355 300,000đ
Giải ba     23,285 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 11/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00282 | Ngày quay thưởng 11/05/2018

 • 10
 • 11
 • 26
 • 29
 • 33
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 22,525,075,500đ
Giải nhất       39 10,000,000đ
Giải nhì      1,571 300,000đ
Giải ba     24,698 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 09/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00281 | Ngày quay thưởng 09/05/2018

 • 09
 • 15
 • 20
 • 30
 • 31
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 20,418,869,500đ
Giải nhất       29 10,000,000đ
Giải nhì      1,334 300,000đ
Giải ba     22,068 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 06/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00280 | Ngày quay thưởng 06/05/2018

 • 11
 • 26
 • 28
 • 34
 • 36
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 18,190,592,000đ
Giải nhất       17 10,000,000đ
Giải nhì      1,141 300,000đ
Giải ba     19,896 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 04/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00279 | Ngày quay thưởng 04/05/2018

 • 09
 • 18
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 16,001,414,000đ
Giải nhất       20 10,000,000đ
Giải nhì      1,365 300,000đ
Giải ba     22,411 30,000đ