Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  18/07/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 15/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00310 | Ngày quay thưởng 15/07/2018

 • 07
 • 15
 • 20
 • 29
 • 31
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 13,380,902,000đ
Giải nhất       18 10,000,000đ
Giải nhì      939 300,000đ
Giải ba     14,508 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 13/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00309 | Ngày quay thưởng 13/07/2018

 • 03
 • 08
 • 09
 • 25
 • 27
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        1 16,334,968,000đ
Giải nhất       18 10,000,000đ
Giải nhì      1,026 300,000đ
Giải ba     17,611 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 11/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00308 | Ngày quay thưởng 11/07/2018

 • 12
 • 26
 • 28
 • 29
 • 39
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 14,804,193,500đ
Giải nhất       25 10,000,000đ
Giải nhì      1,146 300,000đ
Giải ba     17,274 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 08/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00307 | Ngày quay thưởng 08/07/2018

 • 02
 • 07
 • 08
 • 10
 • 28
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 13,398,681,000đ
Giải nhất       19 10,000,000đ
Giải nhì      1,008 300,000đ
Giải ba     15,759 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 06/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00306 | Ngày quay thưởng 06/07/2018

 • 22
 • 26
 • 33
 • 34
 • 38
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        1 19,552,700,000đ
Giải nhất       22 10,000,000đ
Giải nhì      1,003 300,000đ
Giải ba     16,420 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 04/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00305 | Ngày quay thưởng 04/07/2018

 • 02
 • 03
 • 27
 • 28
 • 34
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 17,914,040,000đ
Giải nhất       27 10,000,000đ
Giải nhì      953 300,000đ
Giải ba     16,535 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 01/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00304 | Ngày quay thưởng 01/07/2018

 • 04
 • 07
 • 15
 • 28
 • 34
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 16,261,589,000đ
Giải nhất       20 10,000,000đ
Giải nhì      1,049 300,000đ
Giải ba     17,050 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 29/06/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00303 | Ngày quay thưởng 29/06/2018

 • 06
 • 18
 • 22
 • 24
 • 36
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 14,740,422,500đ
Giải nhất       31 10,000,000đ
Giải nhì      1,228 300,000đ
Giải ba     17,282 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 27/06/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00302 | Ngày quay thưởng 27/06/2018

 • 25
 • 27
 • 29
 • 33
 • 37
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 13,503,491,000đ
Giải nhất       17 10,000,000đ
Giải nhì      1,045 300,000đ
Giải ba     16,293 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 24/06/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00301 | Ngày quay thưởng 24/06/2018

 • 06
 • 08
 • 23
 • 32
 • 33
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        1 45,425,875,500đ
Giải nhất       34 10,000,000đ
Giải nhì      1,632 300,000đ
Giải ba     23,868 30,000đ