Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  26/01/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 23/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00840 | Ngày quay thưởng 23/01/2022

 • 13
 • 20
 • 24
 • 32
 • 34
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 20,275,298,500đ
Giải nhất       27 10,000,000đ
Giải nhì      970 300,000đ
Giải ba     16,340 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 21/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00839 | Ngày quay thưởng 21/01/2022

 • 01
 • 13
 • 17
 • 24
 • 27
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 18,432,653,000đ
Giải nhất       25 10,000,000đ
Giải nhì      969 300,000đ
Giải ba     16,200 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 19/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00838 | Ngày quay thưởng 19/01/2022

 • 14
 • 21
 • 25
 • 34
 • 37
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 16,793,959,500đ
Giải nhất       13 10,000,000đ
Giải nhì      1,021 300,000đ
Giải ba     16,442 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 16/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00837 | Ngày quay thưởng 16/01/2022

 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 32
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 15,005,629,500đ
Giải nhất       15 10,000,000đ
Giải nhì      971 300,000đ
Giải ba     15,122 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 14/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00836 | Ngày quay thưởng 14/01/2022

 • 05
 • 14
 • 27
 • 30
 • 38
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 13,303,467,000đ
Giải nhất       29 10,000,000đ
Giải nhì      1,069 300,000đ
Giải ba     16,417 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 12/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00835 | Ngày quay thưởng 12/01/2022

 • 03
 • 06
 • 13
 • 15
 • 36
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        1 23,657,658,500đ
Giải nhất       46 10,000,000đ
Giải nhì      1,362 300,000đ
Giải ba     21,287 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 09/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00834 | Ngày quay thưởng 09/01/2022

 • 06
 • 07
 • 11
 • 22
 • 35
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 21,975,994,000đ
Giải nhất       31 10,000,000đ
Giải nhì      1,397 300,000đ
Giải ba     21,832 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 07/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00833 | Ngày quay thưởng 07/01/2022

 • 10
 • 13
 • 24
 • 28
 • 38
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 20,272,931,500đ
Giải nhất       28 10,000,000đ
Giải nhì      1,063 300,000đ
Giải ba     18,275 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 05/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00832 | Ngày quay thưởng 05/01/2022

 • 01
 • 03
 • 08
 • 09
 • 35
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 18,547,498,500đ
Giải nhất       20 10,000,000đ
Giải nhì      969 300,000đ
Giải ba     17,593 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 02/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00831 | Ngày quay thưởng 02/01/2022

 • 11
 • 17
 • 30
 • 36
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 16,699,523,500đ
Giải nhất       23 10,000,000đ
Giải nhì      1,003 300,000đ
Giải ba     16,498 30,000đ