Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/01/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00532 | Ngày quay thưởng 23/01/2021

 • 12
 • 31
 • 39
 • 41
 • 45
 • 55
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,744,858,150đ
Jackpot 2         0 4,576,375,250đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      523 500,000đ
Giải ba     12,181 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00531 | Ngày quay thưởng 21/01/2021

 • 09
 • 20
 • 22
 • 31
 • 47
 • 52
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,652,627,700đ
Jackpot 2         0 4,343,905,200đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      530 500,000đ
Giải ba     11,531 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00530 | Ngày quay thưởng 19/01/2021

 • 05
 • 22
 • 25
 • 43
 • 48
 • 53
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,752,446,450đ
Jackpot 2         0 4,132,773,950đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      527 500,000đ
Giải ba     12,392 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00529 | Ngày quay thưởng 16/01/2021

 • 13
 • 15
 • 28
 • 29
 • 32
 • 44
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,663,441,600đ
Jackpot 2         0 3,900,662,300đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      505 500,000đ
Giải ba     11,043 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00528 | Ngày quay thưởng 14/01/2021

 • 01
 • 04
 • 42
 • 44
 • 46
 • 50
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,114,389,950đ
Jackpot 2         0 3,728,545,450đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      328 500,000đ
Giải ba     8,164 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00527 | Ngày quay thưởng 12/01/2021

 • 19
 • 23
 • 29
 • 34
 • 44
 • 53
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,350,143,800đ
Jackpot 2         0 3,532,518,100đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      552 500,000đ
Giải ba     11,510 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00526 | Ngày quay thưởng 09/01/2021

 • 10
 • 19
 • 24
 • 29
 • 46
 • 48
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,590,120,000đ
Jackpot 2         0 3,336,959,900đ
Giải nhất       2 40,000,000đ
Giải nhì      390 500,000đ
Giải ba     9,004 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00525 | Ngày quay thưởng 07/01/2021

 • 07
 • 11
 • 22
 • 38
 • 48
 • 51
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 34,330,228,050đ
Jackpot 2         0 3,160,279,900đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      477 500,000đ
Giải ba     9,394 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00524 | Ngày quay thưởng 05/01/2021

 • 05
 • 07
 • 09
 • 22
 • 42
 • 54
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,887,708,950đ
Jackpot 2         1 3,911,224,400đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      566 500,000đ
Giải ba     11,579 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00523 | Ngày quay thưởng 02/01/2021

 • 07
 • 19
 • 23
 • 26
 • 35
 • 45
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,214,532,450đ
Jackpot 2         0 3,725,315,900đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      507 500,000đ
Giải ba     10,458 50,000đ