Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  20/11/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00359 | Ngày quay thưởng 19/11/2019

 • 19
 • 21
 • 33
 • 35
 • 38
 • 40
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,562,161,550đ
Jackpot 2         0 4,223,833,750đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      656 500,000đ
Giải ba     13,532 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00358 | Ngày quay thưởng 16/11/2019

 • 06
 • 08
 • 18
 • 22
 • 49
 • 52
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 60,416,984,100đ
Jackpot 2         0 3,985,480,700đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      612 500,000đ
Giải ba     12,301 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00357 | Ngày quay thưởng 14/11/2019

 • 09
 • 12
 • 16
 • 36
 • 41
 • 55
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,593,943,200đ
Jackpot 2         0 3,782,920,600đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      550 500,000đ
Giải ba     12,269 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00356 | Ngày quay thưởng 12/11/2019

 • 10
 • 17
 • 24
 • 27
 • 36
 • 39
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,779,236,300đ
Jackpot 2         0 3,581,286,500đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      708 500,000đ
Giải ba     14,597 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00355 | Ngày quay thưởng 09/11/2019

 • 01
 • 03
 • 06
 • 25
 • 29
 • 41
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 55,018,617,150đ
Jackpot 2         0 3,385,662,150đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      543 500,000đ
Giải ba     11,339 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00354 | Ngày quay thưởng 07/11/2019

 • 01
 • 12
 • 19
 • 37
 • 44
 • 52
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 53,142,153,150đ
Jackpot 2         0 3,177,166,150đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      481 500,000đ
Giải ba     10,521 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00353 | Ngày quay thưởng 05/11/2019

 • 03
 • 06
 • 16
 • 17
 • 44
 • 50
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,547,657,800đ
Jackpot 2         1 5,241,750,900đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      495 500,000đ
Giải ba     11,850 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00352 | Ngày quay thưởng 02/11/2019

 • 02
 • 15
 • 34
 • 35
 • 48
 • 50
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,723,313,700đ
Jackpot 2         0 5,039,046,000đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      445 500,000đ
Giải ba     8,956 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 31/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00351 | Ngày quay thưởng 31/10/2019

 • 18
 • 19
 • 22
 • 37
 • 47
 • 48
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,060,708,600đ
Jackpot 2         0 4,854,312,100đ
Giải nhất       2 40,000,000đ
Giải nhì      384 500,000đ
Giải ba     8,594 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 29/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00350 | Ngày quay thưởng 29/10/2019

 • 12
 • 15
 • 16
 • 31
 • 43
 • 55
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,241,529,150đ
Jackpot 2         0 4,652,181,050đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      490 500,000đ
Giải ba     10,306 50,000đ