Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  15/07/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/07/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00449 | Ngày quay thưởng 11/07/2020

 • 03
 • 04
 • 06
 • 14
 • 20
 • 38
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 74,543,157,300đ
Jackpot 2         0 3,237,964,150đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      692 500,000đ
Giải ba     14,975 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/07/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00448 | Ngày quay thưởng 09/07/2020

 • 03
 • 10
 • 11
 • 17
 • 26
 • 54
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,401,479,950đ
Jackpot 2         1 3,472,460,950đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      650 500,000đ
Giải ba     14,427 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/07/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00447 | Ngày quay thưởng 07/07/2020

 • 07
 • 24
 • 32
 • 35
 • 48
 • 50
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,362,637,500đ
Jackpot 2         0 3,245,922,900đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      720 500,000đ
Giải ba     14,501 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/07/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00446 | Ngày quay thưởng 04/07/2020

 • 03
 • 09
 • 10
 • 18
 • 29
 • 45
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 68,149,331,400đ
Jackpot 2         1 3,853,016,050đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      817 500,000đ
Giải ba     16,254 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/07/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00445 | Ngày quay thưởng 02/07/2020

 • 04
 • 10
 • 20
 • 38
 • 48
 • 53
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 66,366,603,300đ
Jackpot 2         0 3,654,935,150đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      524 500,000đ
Giải ba     11,779 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00444 | Ngày quay thưởng 30/06/2020

 • 05
 • 11
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,312,813,650đ
Jackpot 2         0 3,426,736,300đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      798 500,000đ
Giải ba     15,517 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 27/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00443 | Ngày quay thưởng 27/06/2020

 • 02
 • 06
 • 38
 • 47
 • 50
 • 53
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,496,583,500đ
Jackpot 2         0 3,224,932,950đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      449 500,000đ
Giải ba     11,268 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00442 | Ngày quay thưởng 25/06/2020

 • 09
 • 10
 • 12
 • 19
 • 27
 • 40
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 60,472,186,950đ
Jackpot 2         1 3,613,345,900đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      801 500,000đ
Giải ba     14,601 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00441 | Ngày quay thưởng 23/06/2020

 • 02
 • 18
 • 28
 • 46
 • 52
 • 54
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,805,962,050đ
Jackpot 2         0 3,428,209,800đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      567 500,000đ
Giải ba     11,922 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00440 | Ngày quay thưởng 20/06/2020

 • 05
 • 09
 • 33
 • 43
 • 44
 • 50
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,914,961,250đ
Jackpot 2         0 3,218,098,600đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      471 500,000đ
Giải ba     10,296 50,000đ