Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  28/10/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00493 | Ngày quay thưởng 24/10/2020

 • 12
 • 21
 • 22
 • 27
 • 41
 • 50
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,360,481,150đ
Jackpot 2         0 3,386,944,600đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      455 500,000đ
Giải ba     10,692 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00492 | Ngày quay thưởng 22/10/2020

 • 02
 • 03
 • 12
 • 21
 • 24
 • 38
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 45,421,905,900đ
Jackpot 2         0 3,171,547,350đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      604 500,000đ
Giải ba     11,740 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00491 | Ngày quay thưởng 20/10/2020

 • 08
 • 33
 • 38
 • 47
 • 49
 • 54
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 43,877,979,750đ
Jackpot 2         1 3,736,653,450đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      468 500,000đ
Giải ba     11,502 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00490 | Ngày quay thưởng 17/10/2020

 • 03
 • 14
 • 25
 • 37
 • 49
 • 54
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 41,911,723,200đ
Jackpot 2         0 3,518,180,500đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      59 500,000đ
Giải ba     110,848 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00489 | Ngày quay thưởng 15/10/2020

 • 08
 • 38
 • 41
 • 47
 • 50
 • 52
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,405,919,700đ
Jackpot 2         0 3,350,869,000đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      369 500,000đ
Giải ba     8,635 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00488 | Ngày quay thưởng 13/10/2020

 • 12
 • 19
 • 28
 • 29
 • 52
 • 53
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,731,559,700đ
Jackpot 2         0 3,164,829,000đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      599 500,000đ
Giải ba     11,511 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00487 | Ngày quay thưởng 10/10/2020

 • 05
 • 10
 • 47
 • 50
 • 53
 • 54
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,248,098,700đ
Jackpot 2         1 3,971,449,700đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      383 500,000đ
Giải ba     8,957 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00486 | Ngày quay thưởng 08/10/2020

 • 10
 • 18
 • 20
 • 21
 • 26
 • 51
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,567,089,050đ
Jackpot 2         0 3,784,670,850đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      393 500,000đ
Giải ba     9,445 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00485 | Ngày quay thưởng 06/10/2020

 • 11
 • 14
 • 29
 • 32
 • 33
 • 40
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,116,310,200đ
Jackpot 2         0 3,623,473,200đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      448 500,000đ
Giải ba     9,414 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 03/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00484 | Ngày quay thưởng 03/10/2020

 • 12
 • 14
 • 22
 • 23
 • 39
 • 44
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,504,337,750đ
Jackpot 2         0 3,444,365,150đ
Giải nhất       2 40,000,000đ
Giải nhì      432 500,000đ
Giải ba     9,062 50,000đ