Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
 THÔNG BÁO: Tạm dừng dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng hoạt động casino trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 góp phần phòng chống dịch Covid - 19 
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  01/04/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/03/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0410
  B
  5078
  C
  5691
  D
  5467
  E
  8034
  G
  5783
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  A
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00523 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8034
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5078
 • 0410
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5691
 • 5467
 • 5783
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 034
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 34
 • 250 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2362
   B
   0259
   C
   2095
   D
   9120
   E
   8657
   G
   7291
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00522 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2095
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8657
 • 2362
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0259
 • 9120
 • 7291
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 095
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 321 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7927
   B
   0391
   C
   0342
   D
   6164
   E
   9216
   G
   9929
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00521 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0391
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7927
 • 0342
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6164
 • 9216
 • 9929
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 391
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 521 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1257
   B
   7366
   C
   2635
   D
   7548
   E
   4980
   G
   4906
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00520 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1257
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7548
 • 2635
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7366
 • 4980
 • 4906
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 257
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 57
 • 279 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5001
   B
   7155
   C
   4250
   D
   4147
   E
   2280
   G
   8886
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00519 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4147
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5001
 • 2280
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7155
 • 4250
 • 8886
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 147
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 47
 • 392 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2317
   B
   3168
   C
   1658
   D
   5555
   E
   5145
   G
   0846
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00518 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0846
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5145
 • 5555
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2317
 • 3168
 • 1658
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 846
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 46
 • 295 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5115
   B
   8910
   C
   9064
   D
   9725
   E
   1900
   G
   3737
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00517 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3737
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9064
 • 1900
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5115
 • 8910
 • 9725
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 737
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 266 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4959
   B
   9617
   C
   2028
   D
   3114
   E
   3225
   G
   6167
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00516 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3225
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9617
 • 4959
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2028
 • 3114
 • 6167
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 225
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 25
 • 327 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3001
   B
   7194
   C
   4166
   D
   3319
   E
   8157
   G
   0923
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00515 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7194
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3001
 • 8157
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4166
 • 3319
 • 0923
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 194
 • 76 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 202 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8612
   B
   6323
   C
   4685
   D
   4009
   E
   3005
   G
   9726
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00514 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9726
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4685
 • 4009
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8612
 • 6323
 • 3005
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 726
 • 33 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 413 vé