Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  06/12/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/12/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4948
  B
  4887
  C
  5631
  D
  7746
  E
  4613
  G
  7518
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  B
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00619 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 4613
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7518
 • 4887
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4948
 • 5631
 • 7746
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 613
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 13
 • 252 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/12/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0645
   B
   4767
   C
   9734
   D
   6167
   E
   9691
   G
   2738
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00618 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9691
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9734
 • 0645
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4767
 • 6167
 • 2738
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 691
 • 86 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 413 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/12/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8023
   B
   6821
   C
   3729
   D
   8277
   E
   1151
   G
   0556
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00617 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6821
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1151
 • 8277
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8023
 • 3729
 • 0556
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 821
 • 52 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 21
 • 271 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4603
   B
   0080
   C
   4041
   D
   8174
   E
   5981
   G
   5124
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00616 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0080
 • 20 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5981
 • 8174
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4603
 • 4041
 • 5124
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 080
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 80
 • 255 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0329
   B
   0207
   C
   8133
   D
   6613
   E
   8039
   G
   4284
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00615 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0207
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0329
 • 4284
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8133
 • 6613
 • 8039
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 207
 • 25 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 07
 • 288 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5132
   B
   9176
   C
   0023
   D
   9421
   E
   4524
   G
   3024
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00614 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0023
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3024
 • 9176
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5132
 • 9421
 • 4524
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 023
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 23
 • 612 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2396
   B
   6812
   C
   8840
   D
   3460
   E
   4152
   G
   7208
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00613 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2396
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4152
 • 8840
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6812
 • 3460
 • 7208
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 396
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 309 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5740
   B
   3155
   C
   3676
   D
   8479
   E
   2487
   G
   7112
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00612 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2487
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3155
 • 7112
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5740
 • 3676
 • 8479
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 487
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 559 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9380
   B
   1393
   C
   8415
   D
   1329
   E
   8918
   G
   0477
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00611 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9380
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0477
 • 8415
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1393
 • 1329
 • 8918
 • 27 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 380
 • 44 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 80
 • 359 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3159
   B
   6203
   C
   9228
   D
   3842
   E
   0880
   G
   8961
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00610 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6203
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8961
 • 0880
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3159
 • 9228
 • 3842
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 203
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 264 vé