Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
 THÔNG BÁO: Xổ Số Miền Nam tạm dừng mở thưởng thực hiện giãn cách phòng chống Covid-19 từ 0h Thứ 6 ngày 09/07/2021 đến 01/08/2021 
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/07/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/07/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0289
  B
  3298
  C
  7990
  D
  0750
  E
  1500
  G
  0786
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  G
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00716 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 7990
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3298
 • 0786
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0289
 • 0750
 • 1500
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 990
 • 17 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 138 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8665
   B
   1402
   C
   5774
   D
   8217
   E
   2041
   G
   6416
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00715 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2041
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5774
 • 1402
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8665
 • 8217
 • 6416
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 041
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 184 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0797
   B
   6077
   C
   8734
   D
   9002
   E
   2324
   G
   2239
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00714 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6077
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2324
 • 0797
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8734
 • 9002
 • 2239
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 077
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 419 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9429
   B
   8214
   C
   0597
   D
   4678
   E
   0567
   G
   0732
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00713 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9429
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4678
 • 8214
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0597
 • 0567
 • 0732
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 429
 • 12 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 265 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7002
   B
   6256
   C
   6862
   D
   5572
   E
   4946
   G
   4241
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00712 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4241
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6862
 • 4946
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7002
 • 6256
 • 5572
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 241
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 307 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3166
   B
   4489
   C
   5791
   D
   4506
   E
   5446
   G
   4500
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00711 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4506
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4500
 • 5791
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3166
 • 4489
 • 5446
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 506
 • 12 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 06
 • 478 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1703
   B
   1725
   C
   2927
   D
   7296
   E
   2630
   G
   9972
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00710 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7296
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9972
 • 1725
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1703
 • 2927
 • 2630
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 296
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 288 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1654
   B
   1010
   C
   0901
   D
   8984
   E
   2595
   G
   4049
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00709 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4049
 • 25 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1654
 • 8984
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1010
 • 0901
 • 2595
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 049
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 49
 • 304 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8654
   B
   1478
   C
   7881
   D
   3690
   E
   2526
   G
   0625
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00708 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2526
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8654
 • 7881
 • 31 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1478
 • 3690
 • 0625
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 526
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 267 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7019
   B
   4710
   C
   0400
   D
   0021
   E
   3027
   G
   3830
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00707 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0021
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4710
 • 3830
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7019
 • 0400
 • 3027
 • 1 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 021
 • 105 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 21
 • 342 vé