Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  26/09/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  2141
  B
  9009
  C
  6558
  D
  6328
  E
  6978
  G
  0227
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  G
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00288 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6558
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6978
 • 0227
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2141
 • 9009
 • 6328
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 558
 • 52 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 625 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4501
   B
   0253
   C
   1619
   D
   8098
   E
   9048
   G
   7918
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00287 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8098
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1619
 • 0253
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4501
 • 9048
 • 7918
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 098
 • 14 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 334 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4323
   B
   6527
   C
   8992
   D
   9586
   E
   8958
   G
   8598
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00286 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9586
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8598
 • 4323
 • 16 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6527
 • 8992
 • 8958
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 586
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 86
 • 415 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1112
   B
   2417
   C
   1526
   D
   7266
   E
   5692
   G
   9543
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00285 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1526
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9543
 • 5692
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1112
 • 2417
 • 7266
 • 34 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 526
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 507 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0188
   B
   8162
   C
   0465
   D
   3470
   E
   4247
   G
   9876
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00284 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0465
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4247
 • 0188
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8162
 • 3470
 • 9876
 • 0 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 465
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 65
 • 430 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3319
   B
   0242
   C
   1833
   D
   9745
   E
   7054
   G
   0918
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00283 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0242
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3319
 • 9745
 • 66 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1833
 • 7054
 • 0918
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 242
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 430 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7420
   B
   7725
   C
   8909
   D
   3203
   E
   2136
   G
   8156
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00282 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3203
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8156
 • 2136
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7420
 • 7725
 • 8909
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 203
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 326 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8077
   B
   2422
   C
   5337
   D
   0465
   E
   7083
   G
   8031
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00281 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8031
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5337
 • 8077
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2422
 • 0465
 • 7083
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 031
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 478 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4626
   B
   1701
   C
   5493
   D
   4616
   E
   4614
   G
   3128
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00280 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4626
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3128
 • 1701
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5493
 • 4616
 • 4614
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 626
 • 69 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 502 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3662
   B
   5125
   C
   0769
   D
   3309
   E
   8093
   G
   1013
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00279 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5125
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8093
 • 0769
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3662
 • 3309
 • 1013
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 125
 • 69 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 25
 • 808 vé