Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  22/05/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/05/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4630
  B
  3239
  C
  8715
  D
  3682
  E
  8647
  G
  1452
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  A
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00389 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8647
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3239
 • 4630
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8715
 • 3682
 • 1452
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 647
 • 93 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 47
 • 462 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4072
   B
   3252
   C
   5430
   D
   3159
   E
   9252
   G
   7429
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00388 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5430
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3252
 • 3159
 • 16 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4072
 • 9252
 • 7429
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 430
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 599 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2847
   B
   3936
   C
   1592
   D
   2781
   E
   4296
   G
   4993
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00387 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4993
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3936
 • 1592
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2847
 • 2781
 • 4296
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 993
 • 96 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 355 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8642
   B
   1511
   C
   1575
   D
   8654
   E
   8060
   G
   6912
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00386 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8654
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1575
 • 6912
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8642
 • 1511
 • 8060
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 654
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 421 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7877
   B
   5164
   C
   6146
   D
   3385
   E
   2495
   G
   8489
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00385 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3385
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6146
 • 8489
 • 15 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7877
 • 5164
 • 2495
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 385
 • 54 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 85
 • 389 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1568
   B
   3209
   C
   2121
   D
   8785
   E
   9505
   G
   5999
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00384 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9505
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8785
 • 3209
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1568
 • 2121
 • 5999
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 505
 • 90 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 05
 • 502 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6649
   B
   6167
   C
   3269
   D
   9205
   E
   2856
   G
   4409
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00383 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3269
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9205
 • 2856
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6649
 • 6167
 • 4409
 • 27 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 269
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 69
 • 792 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1660
   B
   6251
   C
   2254
   D
   8802
   E
   1012
   G
   4318
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00382 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6251
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1012
 • 2254
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1660
 • 8802
 • 4318
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 251
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 51
 • 812 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9872
   B
   4019
   C
   8562
   D
   0646
   E
   4500
   G
   2478
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00381 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2478
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9872
 • 4019
 • 16 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8562
 • 0646
 • 4500
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 478
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 78
 • 514 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0210
   B
   1709
   C
   8004
   D
   8386
   E
   5560
   G
   9066
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00380 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8004
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9066
 • 8386
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0210
 • 1709
 • 5560
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 004
 • 524 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 733 vé