Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  18/07/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6147
  B
  3442
  C
  6938
  D
  9255
  E
  4822
  G
  6875
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  C
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00257 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 4822
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9255
 • 6938
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6147
 • 3442
 • 6875
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 822
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 830 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4737
   B
   7708
   C
   3769
   D
   8588
   E
   4342
   G
   9997
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00256 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4342
 • 15 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8588
 • 4737
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7708
 • 3769
 • 9997
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 342
 • 73 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 607 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2407
   B
   7882
   C
   1283
   D
   6059
   E
   4784
   G
   7138
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00255 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2407
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1283
 • 6059
 • 21 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7882
 • 4784
 • 7138
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 407
 • 46 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 07
 • 814 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2429
   B
   1617
   C
   0443
   D
   8027
   E
   5679
   G
   4358
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00254 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1617
 • 20 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2429
 • 0443
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8027
 • 5679
 • 4358
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 617
 • 44 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 17
 • 489 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2979
   B
   1580
   C
   3512
   D
   0687
   E
   5949
   G
   5337
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00253 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3512
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5949
 • 5337
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2979
 • 1580
 • 0687
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 512
 • 71 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 925 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1660
   B
   9628
   C
   0701
   D
   3659
   E
   4706
   G
   8104
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00252 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0701
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9628
 • 4706
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1660
 • 3659
 • 8104
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 701
 • 17 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 01
 • 389 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/06/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3659
   B
   6574
   C
   2405
   D
   0081
   E
   3831
   G
   8301
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00251 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8301
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3831
 • 0081
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3659
 • 6574
 • 2405
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 301
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 01
 • 524 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/06/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6290
   B
   8554
   C
   7882
   D
   4866
   E
   0854
   G
   9540
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00250 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0854
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8554
 • 4866
 • 15 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6290
 • 7882
 • 9540
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 854
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 742 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/06/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7505
   B
   7624
   C
   6262
   D
   1596
   E
   9160
   G
   2034
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00249 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1596
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7505
 • 7624
 • 15 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6262
 • 9160
 • 2034
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 596
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 474 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/06/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7392
   B
   4717
   C
   1596
   D
   1364
   E
   4234
   G
   2404
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00248 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2404
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4234
 • 4717
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7392
 • 1596
 • 1364
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 404
 • 46 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 522 vé