Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Sáu

Thứ sáu
2/6/2023
Vĩnh Long
16 - 10
Bình Dương
69 - 27
Trà Vinh
55 - 52
Thứ sáu
26/5/2023
Vĩnh Long
73 - 11
Bình Dương
62 - 32
Trà Vinh
92 - 30
Thứ sáu
19/5/2023
Vĩnh Long
06 - 11
Bình Dương
24 - 04
Trà Vinh
78 - 26
Thứ sáu
12/5/2023
Vĩnh Long
37 - 70
Bình Dương
54 - 37
Trà Vinh
28 - 53
Thứ sáu
5/5/2023
Vĩnh Long
26 - 68
Bình Dương
26 - 19
Trà Vinh
38 - 70
Thứ sáu
28/4/2023
Vĩnh Long
14 - 68
Bình Dương
07 - 11
Trà Vinh
67 - 07
Thứ sáu
21/4/2023
Vĩnh Long
04 - 55
Bình Dương
13 - 31
Trà Vinh
01 - 61
Thứ sáu
14/4/2023
Vĩnh Long
44 - 96
Bình Dương
84 - 41
Trà Vinh
61 - 56
Thứ sáu
7/4/2023
Vĩnh Long
21 - 78
Bình Dương
12 - 83
Trà Vinh
19 - 97
Thứ sáu
31/3/2023
Vĩnh Long
69 - 13
Bình Dương
96 - 15
Trà Vinh
39 - 16
Thứ sáu
24/3/2023
Vĩnh Long
60 - 66
Bình Dương
07 - 52
Trà Vinh
25 - 50
Thứ sáu
17/3/2023
Vĩnh Long
21 - 76
Bình Dương
43 - 56
Trà Vinh
59 - 55
Thứ sáu
10/3/2023
Vĩnh Long
63 - 51
Bình Dương
26 - 57
Trà Vinh
89 - 69
Thứ sáu
3/3/2023
Vĩnh Long
63 - 02
Bình Dương
63 - 92
Trà Vinh
33 - 03
Thứ sáu
24/2/2023
Vĩnh Long
86 - 41
Bình Dương
38 - 60
Trà Vinh
18 - 36
Thứ sáu
17/2/2023
Vĩnh Long
96 - 22
Bình Dương
47 - 50
Trà Vinh
81 - 41
Thứ sáu
10/2/2023
Vĩnh Long
96 - 44
Bình Dương
37 - 88
Trà Vinh
04 - 37
Thứ sáu
3/2/2023
Vĩnh Long
39 - 17
Bình Dương
45 - 24
Trà Vinh
17 - 56
Thứ sáu
27/1/2023
Vĩnh Long
98 - 65
Bình Dương
76 - 31
Trà Vinh
26 - 96
Thứ sáu
20/1/2023
Vĩnh Long
22 - 17
Bình Dương
85 - 68
Trà Vinh
29 - 60
Thứ sáu
13/1/2023
Vĩnh Long
22 - 03
Bình Dương
58 - 36
Trà Vinh
03 - 53
Thứ sáu
6/1/2023
Vĩnh Long
29 - 74
Bình Dương
01 - 09
Trà Vinh
45 - 66
Thứ sáu
30/12/2022
Vĩnh Long
65 - 29
Bình Dương
81 - 64
Trà Vinh
98 - 15
Thứ sáu
23/12/2022
Vĩnh Long
76 - 55
Bình Dương
35 - 59
Trà Vinh
05 - 08
Thứ sáu
16/12/2022
Vĩnh Long
82 - 96
Bình Dương
24 - 15
Trà Vinh
41 - 12
Thứ sáu
9/12/2022
Vĩnh Long
19 - 83
Bình Dương
73 - 13
Trà Vinh
48 - 62
Thứ sáu
2/12/2022
Vĩnh Long
03 - 59
Bình Dương
24 - 95
Trà Vinh
36 - 60
Thứ sáu
25/11/2022
Vĩnh Long
06 - 67
Bình Dương
44 - 35
Trà Vinh
01 - 91
Thứ sáu
18/11/2022
Vĩnh Long
21 - 19
Bình Dương
67 - 27
Trà Vinh
38 - 25
Thứ sáu
11/11/2022
Vĩnh Long
61 - 65
Bình Dương
58 - 33
Trà Vinh
81 - 14