Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
16/3/2019
TP. HCM
19 - 39
Long An
16 - 20
Bình Phước
89 - 57
Hậu Giang
42 - 26
Thứ bảy
9/3/2019
TP. HCM
97 - 00
Long An
08 - 08
Bình Phước
72 - 35
Hậu Giang
02 - 57
Thứ bảy
2/3/2019
TP. HCM
92 - 38
Long An
67 - 44
Bình Phước
27 - 17
Hậu Giang
71 - 46
Thứ bảy
23/2/2019
TP. HCM
34 - 48
Long An
00 - 05
Bình Phước
40 - 21
Hậu Giang
08 - 79
Thứ bảy
16/2/2019
TP. HCM
34 - 31
Long An
59 - 59
Bình Phước
48 - 09
Hậu Giang
55 - 06
Thứ bảy
9/2/2019
TP. HCM
08 - 35
Long An
14 - 52
Bình Phước
05 - 66
Hậu Giang
67 - 11
Thứ bảy
2/2/2019
TP. HCM
34 - 55
Long An
65 - 38
Bình Phước
41 - 04
Hậu Giang
57 - 92
Thứ bảy
26/1/2019
TP. HCM
61 - 44
Long An
61 - 04
Bình Phước
06 - 59
Hậu Giang
63 - 21
Thứ bảy
19/1/2019
TP. HCM
69 - 79
Long An
38 - 67
Bình Phước
29 - 69
Hậu Giang
08 - 14
Thứ bảy
12/1/2019
TP. HCM
35 - 58
Long An
74 - 90
Bình Phước
89 - 59
Hậu Giang
31 - 31
Thứ bảy
5/1/2019
TP. HCM
57 - 07
Long An
24 - 23
Bình Phước
24 - 95
Hậu Giang
76 - 11
Thứ bảy
29/12/2018
TP. HCM
54 - 96
Long An
07 - 75
Bình Phước
48 - 82
Hậu Giang
98 - 31
Thứ bảy
22/12/2018
TP. HCM
68 - 69
Long An
32 - 14
Bình Phước
24 - 61
Hậu Giang
10 - 68
Thứ bảy
15/12/2018
TP. HCM
49 - 59
Long An
66 - 55
Bình Phước
53 - 19
Hậu Giang
58 - 41
Thứ bảy
8/12/2018
TP. HCM
86 - 81
Long An
04 - 05
Bình Phước
34 - 00
Hậu Giang
68 - 26
Thứ bảy
1/12/2018
TP. HCM
12 - 29
Long An
31 - 92
Bình Phước
88 - 41
Hậu Giang
44 - 58
Thứ bảy
24/11/2018
TP. HCM
86 - 54
Long An
41 - 55
Bình Phước
83 - 53
Hậu Giang
56 - 50
Thứ bảy
17/11/2018
TP. HCM
37 - 13
Long An
73 - 10
Bình Phước
42 - 92
Hậu Giang
13 - 08
Thứ bảy
10/11/2018
TP. HCM
39 - 80
Long An
71 - 13
Bình Phước
66 - 99
Hậu Giang
55 - 87
Thứ bảy
3/11/2018
TP. HCM
00 - 02
Long An
08 - 80
Bình Phước
27 - 53
Hậu Giang
21 - 14
Thứ bảy
27/10/2018
TP. HCM
80 - 49
Long An
24 - 66
Bình Phước
04 - 29
Hậu Giang
36 - 37
Thứ bảy
20/10/2018
TP. HCM
55 - 66
Long An
61 - 48
Bình Phước
56 - 34
Hậu Giang
70 - 17
Thứ bảy
13/10/2018
TP. HCM
82 - 89
Long An
14 - 96
Bình Phước
85 - 89
Hậu Giang
85 - 21
Thứ bảy
6/10/2018
TP. HCM
38 - 11
Long An
68 - 61
Bình Phước
62 - 49
Hậu Giang
39 - 90
Thứ bảy
29/9/2018
TP. HCM
83 - 13
Long An
52 - 99
Bình Phước
63 - 10
Hậu Giang
64 - 88
Thứ bảy
22/9/2018
TP. HCM
03 - 59
Long An
27 - 93
Bình Phước
89 - 69
Hậu Giang
64 - 42
Thứ bảy
15/9/2018
TP. HCM
21 - 22
Long An
03 - 68
Bình Phước
35 - 73
Hậu Giang
34 - 98
Thứ bảy
8/9/2018
TP. HCM
00 - 67
Long An
70 - 69
Bình Phước
01 - 53
Hậu Giang
84 - 12
Thứ bảy
1/9/2018
TP. HCM
86 - 22
Long An
68 - 92
Bình Phước
57 - 18
Hậu Giang
26 - 72
Thứ bảy
25/8/2018
TP. HCM
52 - 86
Long An
07 - 26
Bình Phước
80 - 32
Hậu Giang
75 - 84