Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/07/2020

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ bảy

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/07/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0561
  B
  2101
  C
  1175
  D
  5697
  E
  3007
  G
  3592
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  C
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00554 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0561
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5697
 • 1175
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2101
 • 3007
 • 3592
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 561
 • 18 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 350 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1128
   B
   8986
   C
   2782
   D
   6393
   E
   6220
   G
   5239
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00551 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2782
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6393
 • 5239
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1128
 • 8986
 • 6220
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 782
 • 16 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 353 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8226
   B
   3598
   C
   0334
   D
   3842
   E
   0454
   G
   7000
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00548 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0334
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3842
 • 3598
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8226
 • 0454
 • 7000
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 334
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 34
 • 337 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8125
   B
   8981
   C
   3887
   D
   7490
   E
   5838
   G
   5756
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00545 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7490
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3887
 • 5838
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8125
 • 8981
 • 5756
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 490
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 406 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0251
   B
   6228
   C
   0237
   D
   2583
   E
   5998
   G
   4176
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00542 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0251
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5998
 • 4176
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6228
 • 0237
 • 2583
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 251
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 51
 • 411 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9376
   B
   0254
   C
   8607
   D
   2606
   E
   8917
   G
   3911
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00539 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8917
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8607
 • 0254
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9376
 • 2606
 • 3911
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 917
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 17
 • 306 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5201
   B
   6306
   C
   9156
   D
   8459
   E
   0697
   G
   5813
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00536 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8459
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6306
 • 5813
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5201
 • 9156
 • 0697
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 459
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 59
 • 533 vé