Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
04
   3.33% (3 lượt)
05
   3.33% (3 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
12
   3.33% (3 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
26
   3.33% (3 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
87
   3.33% (3 lượt)
88
   3.33% (3 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   3.33% (3 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 17/08/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 3 Lần Tăng 1
05 3 Lần Tăng 1
12 3 Lần Tăng 1
26 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Không tăng
88 3 Lần Tăng 1
94 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

05 4 Lần Tăng 1
12 4 Lần Tăng 2
22 4 Lần Không tăng
26 4 Lần Không tăng
32 4 Lần Không tăng
68 4 Lần Tăng 1
94 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 12 Lần Không tăng
55 12 Lần Không tăng
18 10 Lần Không tăng
45 10 Lần Không tăng
01 9 Lần Không tăng
10 9 Lần Không tăng
29 9 Lần Không tăng
67 9 Lần Tăng 1
68 9 Lần Tăng 1
93 9 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

88 (3 Ngày) (3 lần)
05 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

25      24 lần
92      21 lần
60      19 lần
27      15 lần
40      14 lần
43      14 lần
80      12 lần
11      11 lần
14      11 lần
95      11 lần
00      10 lần
35      10 lần
91      10 lần
29      9 lần
52      9 lần
54      9 lần
90      9 lần
24      8 lần
57      8 lần
96      8 lần
97      8 lần
07      7 lần
37      7 lần
45      7 lần
58      7 lần
63      7 lần
73      7 lần
81      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 0
0 8 Lần 3
14 Lần 4
1 7 Lần 2
10 Lần 2
2 12 Lần 2
10 Lần 6
3 7 Lần 2
5 Lần 1
4 9 Lần 0
8 Lần 3
5 10 Lần 4
8 Lần 5
6 11 Lần 2
11 Lần 1
7 5 Lần 1
10 Lần 0
8 11 Lần 3
4 Lần 2
9 10 Lần 1