Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

03
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
19
   3.33% (3 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
36
   3.33% (3 lượt)
38
   3.33% (3 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
46
   3.33% (3 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
55
   3.33% (3 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   4.44% (4 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 08/02/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

71 4 Lần Tăng 1
19 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Tăng 1
36 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Tăng 1
46 3 Lần Giảm 1
55 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

71 6 Lần Tăng 1
19 5 Lần Không tăng
28 5 Lần Không tăng
45 5 Lần Không tăng
46 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

19 11 Lần Không tăng
30 11 Lần Tăng 1
46 11 Lần Giảm 1
53 11 Lần Giảm 1
50 10 Lần Không tăng
57 10 Lần Không tăng
12 9 Lần Không tăng
21 9 Lần Không tăng
27 9 Lần Không tăng
28 9 Lần Giảm 1
38 9 Lần Tăng 1
43 9 Lần Tăng 1
75 9 Lần Tăng 1
77 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

31 (3 Ngày) (3 lần)
34 (2 Ngày) (2 lần)
38 (2 Ngày) (2 lần)
66 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37      37 lần
18      33 lần
99      18 lần
48      17 lần
72      17 lần
89      16 lần
00      15 lần
60      14 lần
47      13 lần
07      12 lần
44      12 lần
29      11 lần
53      11 lần
62      11 lần
87      11 lần
13      10 lần
54      10 lần
68      10 lần
98      10 lần
23      9 lần
41      8 lần
06      7 lần
15      7 lần
16      7 lần
24      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 0
0 9 Lần 2
6 Lần 1
1 9 Lần 2
7 Lần 1
2 8 Lần 4
18 Lần 5
3 7 Lần 0
8 Lần 0
4 8 Lần 2
9 Lần 2
5 11 Lần 2
7 Lần 1
6 16 Lần 2
12 Lần 6
7 8 Lần 4
7 Lần 1
8 7 Lần 1
9 Lần 1
9 7 Lần 1