Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
07
   3.33% (3 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   3.33% (3 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   3.33% (3 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 22/05/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

07 3 Lần Không tăng
20 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Giảm 1
62 3 Lần Tăng 1
00 2 Lần Tăng 1
02 2 Lần Không tăng
16 2 Lần Tăng 1
27 2 Lần Tăng 1
29 2 Lần Không tăng
30 2 Lần Không tăng
34 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Không tăng
55 2 Lần Giảm 1
57 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Tăng 1
71 2 Lần Không tăng
73 2 Lần Tăng 1
75 2 Lần Tăng 1
78 2 Lần Không tăng
90 2 Lần Tăng 1
93 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

20 7 Lần Tăng 1
07 5 Lần Không tăng
31 4 Lần Không tăng
40 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Tăng 1
79 4 Lần Giảm 1
91 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 13 Lần Không tăng
09 12 Lần Không tăng
08 10 Lần Không tăng
20 10 Lần Tăng 1
23 10 Lần Không tăng
15 9 Lần Tăng 1
79 9 Lần Không tăng
91 9 Lần Không tăng
99 9 Lần Không tăng
06 8 Lần Giảm 2
17 8 Lần Không tăng
22 8 Lần Không tăng
45 8 Lần Tăng 1
73 8 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

75 (2 Ngày) (2 lần)
90 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12      40 lần
89      22 lần
03      19 lần
92      16 lần
50      14 lần
74      13 lần
65      12 lần
10      11 lần
44      11 lần
06      10 lần
24      10 lần
38      10 lần
63      10 lần
23      9 lần
64      9 lần
76      9 lần
80      9 lần
94      8 lần
01      7 lần
17      7 lần
37      7 lần
49      7 lần
59      7 lần
77      7 lần
79      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 2
0 11 Lần 2
8 Lần 3
1 10 Lần 3
10 Lần 2
2 9 Lần 0
12 Lần 2
3 10 Lần 5
7 Lần 2
4 6 Lần 0
11 Lần 0
5 12 Lần 7
8 Lần 0
6 7 Lần 0
9 Lần 4
7 10 Lần 1
8 Lần 4
8 9 Lần 1
5 Lần 1
9 6 Lần 1