Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (theo lô)

02
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
39
   3.33% (3 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   5.56% (5 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   3.33% (3 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
81
   3.33% (3 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   3.33% (3 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số An Giang đến ngày 15/04/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

52 5 Lần Không tăng
23 3 Lần Giảm 1
39 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Giảm 1
81 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

52 7 Lần Không tăng
23 6 Lần Giảm 1
65 5 Lần Không tăng
86 5 Lần Tăng 2
04 4 Lần Không tăng
08 4 Lần Giảm 1
11 4 Lần Không tăng
33 4 Lần Giảm 1
45 4 Lần Tăng 1
61 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

52 13 Lần Không tăng
81 12 Lần Không tăng
08 10 Lần Không tăng
23 10 Lần Không tăng
86 10 Lần Tăng 2
02 9 Lần Giảm 1
14 9 Lần Không tăng
29 9 Lần Tăng 1
70 9 Lần Không tăng
36 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Tăng 1
57 8 Lần Không tăng
61 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Giảm 1
74 8 Lần Không tăng
82 8 Lần Tăng 1
90 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

82 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

58      24 lần
00      20 lần
01      20 lần
98      18 lần
20      14 lần
95      14 lần
87      13 lần
05      12 lần
10      12 lần
24      12 lần
38      12 lần
41      12 lần
80      12 lần
90      12 lần
15      11 lần
35      11 lần
56      11 lần
73      11 lần
09      9 lần
26      9 lần
74      9 lần
25      8 lần
47      8 lần
54      8 lần
99      8 lần
06      7 lần
13      7 lần
27      7 lần
60      7 lần
83      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 2
0 3 Lần 1
6 Lần 0
1 12 Lần 3
7 Lần 4
2 15 Lần 1
10 Lần 0
3 11 Lần 2
10 Lần 3
4 9 Lần 0
8 Lần 2
5 7 Lần 2
13 Lần 0
6 11 Lần 6
12 Lần 5
7 6 Lần 2
9 Lần 2
8 5 Lần 1
8 Lần 4
9 11 Lần 2