Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   3.33% (3 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   3.33% (3 lượt)
50
   3.33% (3 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
55
   3.33% (3 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   3.33% (3 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   3.33% (3 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   3.33% (3 lượt)
84
   3.33% (3 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số An Giang đến ngày 30/06/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

18 3 Lần Tăng 1
47 3 Lần Tăng 1
50 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Giảm 1
72 3 Lần Tăng 2
80 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

84 6 Lần Không tăng
01 5 Lần Không tăng
08 5 Lần Không tăng
10 5 Lần Tăng 1
13 4 Lần Không tăng
18 4 Lần Tăng 1
38 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Tăng 1
60 4 Lần Tăng 1
66 4 Lần Không tăng
72 4 Lần Tăng 2
80 4 Lần Giảm 2
95 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

20 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Không tăng
76 10 Lần Không tăng
84 10 Lần Không tăng
08 9 Lần Giảm 1
10 9 Lần Giảm 1
28 9 Lần Không tăng
38 9 Lần Không tăng
50 9 Lần Tăng 1
66 9 Lần Không tăng
80 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

00 (2 Ngày) (2 lần)
18 (2 Ngày) (2 lần)
29 (2 Ngày) (2 lần)
47 (2 Ngày) (2 lần)
55 (2 Ngày) (2 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96      32 lần
82      30 lần
45      21 lần
87      15 lần
34      14 lần
67      14 lần
53      13 lần
57      13 lần
75      13 lần
42      12 lần
43      12 lần
30      11 lần
37      11 lần
83      11 lần
07      10 lần
89      10 lần
61      9 lần
69      9 lần
23      8 lần
26      8 lần
48      8 lần
54      8 lần
70      8 lần
85      8 lần
88      8 lần
04      7 lần
12      7 lần
51      7 lần
58      7 lần
65      7 lần
81      7 lần
98      7 lần
99      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 4
0 15 Lần 4
12 Lần 3
1 10 Lần 1
11 Lần 7
2 5 Lần 1
10 Lần 1
3 6 Lần 0
8 Lần 2
4 9 Lần 0
8 Lần 1
5 10 Lần 4
10 Lần 3
6 13 Lần 2
6 Lần 2
7 6 Lần 3
6 Lần 1
8 9 Lần 3
8 Lần 0
9 7 Lần 2