Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   2.96% (4 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.96% (4 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   2.96% (4 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   3.70% (5 lượt)
65
   2.96% (4 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   2.96% (4 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   2.96% (4 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 24/02/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

64 5 Lần Tăng 1
08 4 Lần Không tăng
12 4 Lần Không tăng
32 4 Lần Tăng 1
65 4 Lần Không tăng
68 4 Lần Tăng 1
75 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

12 7 Lần Không tăng
29 6 Lần Không tăng
32 6 Lần Không tăng
64 6 Lần Không tăng
68 6 Lần Tăng 2
86 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 16 Lần Không tăng
33 14 Lần Không tăng
48 14 Lần Không tăng
12 13 Lần Không tăng
16 13 Lần Không tăng
40 13 Lần Tăng 1
68 13 Lần Tăng 2
91 13 Lần Tăng 1
02 12 Lần Tăng 1
29 12 Lần Giảm 1
32 12 Lần Tăng 1
38 12 Lần Tăng 1
58 12 Lần Không tăng
64 12 Lần Không tăng
86 12 Lần Không tăng
97 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

32 (3 Ngày) (4 lần)
64 (3 Ngày) (4 lần)
68 (3 Ngày) (4 lần)
38 (2 Ngày) (2 lần)
54 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (2 lần)
85 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

94      17 lần
01      16 lần
51      16 lần
20      12 lần
24      12 lần
73      11 lần
52      10 lần
84      10 lần
98      9 lần
03      8 lần
25      8 lần
30      8 lần
96      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 2
0 17 Lần 5
9 Lần 1
1 12 Lần 5
9 Lần 1
2 17 Lần 1
18 Lần 7
3 11 Lần 1
12 Lần 6
4 10 Lần 0
7 Lần 3
5 17 Lần 5
23 Lần 6
6 9 Lần 1
15 Lần 2
7 13 Lần 3
16 Lần 3
8 16 Lần 5
11 Lần 4
9 13 Lần 3