Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

01
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
35
   4.44% (6 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   3.70% (5 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   2.96% (4 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   2.96% (4 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
92
   2.96% (4 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 08/02/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

35 6 Lần Tăng 2
42 5 Lần Tăng 1
55 4 Lần Tăng 1
84 4 Lần Không tăng
92 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

79 8 Lần Giảm 1
07 6 Lần Không tăng
31 6 Lần Không tăng
35 6 Lần Tăng 1
64 6 Lần Tăng 1
67 6 Lần Giảm 1
84 6 Lần Tăng 1
92 6 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

55 16 Lần Giảm 1
14 15 Lần Giảm 1
79 14 Lần Tăng 1
31 13 Lần Không tăng
35 13 Lần Tăng 1
78 13 Lần Tăng 1
42 12 Lần Tăng 1
48 12 Lần Giảm 1
51 12 Lần Không tăng
67 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

09 (3 Ngày) (3 lần)
29 (3 Ngày) (3 lần)
54 (3 Ngày) (3 lần)
84 (3 Ngày) (4 lần)
35 (2 Ngày) (3 lần)
42 (2 Ngày) (2 lần)
65 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (2 lần)
92 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

02      14 lần
98      14 lần
23      13 lần
88      13 lần
00      12 lần
53      12 lần
36      10 lần
59      10 lần
99      10 lần
91      9 lần
22      8 lần
24      8 lần
46      8 lần
72      8 lần
08      7 lần
19      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 5
0 11 Lần 1
10 Lần 5
1 9 Lần 2
10 Lần 5
2 16 Lần 1
19 Lần 9
3 12 Lần 5
16 Lần 1
4 17 Lần 5
12 Lần 2
5 18 Lần 4
13 Lần 2
6 12 Lần 2
10 Lần 3
7 14 Lần 3
17 Lần 1
8 10 Lần 2
11 Lần 4
9 16 Lần 6