Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
03
   2.96% (4 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   2.96% (4 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
32
   3.70% (5 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   4.44% (6 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   3.70% (5 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   2.96% (4 lượt)
81
   2.96% (4 lượt)
83
   2.22% (3 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 24/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

63 6 Lần Tăng 1
32 5 Lần Không tăng
76 5 Lần Tăng 2
03 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Không tăng
80 4 Lần Tăng 2
81 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 8 Lần Tăng 1
66 7 Lần Tăng 1
76 7 Lần Tăng 2
03 6 Lần Không tăng
63 6 Lần Tăng 1
81 6 Lần Không tăng
89 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

32 14 Lần Không tăng
53 14 Lần Không tăng
66 14 Lần Không tăng
74 14 Lần Không tăng
76 14 Lần Tăng 2
89 14 Lần Tăng 1
22 13 Lần Không tăng
25 13 Lần Không tăng
43 13 Lần Không tăng
52 13 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

00 (3 Ngày) (3 lần)
76 (3 Ngày) (4 lần)
18 (2 Ngày) (2 lần)
36 (2 Ngày) (2 lần)
59 (2 Ngày) (2 lần)
73 (2 Ngày) (2 lần)
83 (2 Ngày) (2 lần)
85 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      22 lần
86      17 lần
34      14 lần
28      13 lần
58      11 lần
40      9 lần
09      8 lần
50      8 lần
96      8 lần
06      7 lần
08      7 lần
20      7 lần
31      7 lần
45      7 lần
48      7 lần
68      7 lần
82      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 1
0 12 Lần 1
16 Lần 0
1 15 Lần 1
14 Lần 1
2 12 Lần 1
12 Lần 3
3 22 Lần 0
11 Lần 5
4 9 Lần 0
10 Lần 5
5 12 Lần 3
13 Lần 1
6 18 Lần 6
16 Lần 7
7 15 Lần 5
17 Lần 2
8 5 Lần 2
14 Lần 4
9 15 Lần 8