Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
07
   2.96% (4 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   2.96% (4 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   2.96% (4 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   3.70% (5 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
65
   2.22% (3 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   2.96% (4 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
93
   2.22% (3 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   2.96% (4 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 26/06/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

58 5 Lần Không tăng
07 4 Lần Không tăng
28 4 Lần Tăng 2
37 4 Lần Tăng 1
67 4 Lần Giảm 1
75 4 Lần Không tăng
95 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

81 9 Lần Không tăng
38 6 Lần Không tăng
52 6 Lần Không tăng
58 6 Lần Không tăng
67 6 Lần Giảm 1
75 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

94 15 Lần Không tăng
03 14 Lần Không tăng
59 14 Lần Giảm 2
37 13 Lần Tăng 1
52 13 Lần Không tăng
77 13 Lần Giảm 1
81 13 Lần Không tăng
07 12 Lần Không tăng
16 12 Lần Không tăng
23 12 Lần Tăng 1
49 12 Lần Không tăng
75 12 Lần Không tăng
79 12 Lần Giảm 1
95 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

87 (3 Ngày) (3 lần)
00 (2 Ngày) (2 lần)
42 (2 Ngày) (2 lần)
61 (2 Ngày) (2 lần)
66 (2 Ngày) (2 lần)
68 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (2 lần)
90 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

69      27 lần
09      15 lần
34      12 lần
92      12 lần
04      11 lần
22      11 lần
71      11 lần
84      11 lần
06      10 lần
62      10 lần
82      9 lần
31      8 lần
43      8 lần
63      8 lần
74      8 lần
83      8 lần
11      7 lần
15      7 lần
59      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 3
0 16 Lần 3
8 Lần 5
1 10 Lần 1
11 Lần 3
2 10 Lần 4
10 Lần 1
3 9 Lần 2
12 Lần 4
4 7 Lần 2
18 Lần 1
5 17 Lần 4
14 Lần 4
6 11 Lần 1
15 Lần 2
7 20 Lần 2
12 Lần 4
8 22 Lần 7
19 Lần 2
9 13 Lần 7