Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Trà Vinh (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   3.33% (3 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   4.44% (4 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
53
   3.33% (3 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   4.44% (4 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   3.33% (3 lượt)
73
   3.33% (3 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   3.33% (3 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   3.33% (3 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến ngày 30/09/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

31 4 Lần Không tăng
57 4 Lần Không tăng
10 3 Lần Tăng 2
53 3 Lần Tăng 1
71 3 Lần Tăng 3
73 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

53 6 Lần Không tăng
57 5 Lần Không tăng
90 5 Lần Tăng 1
97 5 Lần Không tăng
10 4 Lần Tăng 1
28 4 Lần Không tăng
31 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Không tăng
92 4 Lần Không tăng
96 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

53 13 Lần Tăng 1
77 11 Lần Không tăng
38 10 Lần Giảm 1
68 10 Lần Không tăng
90 10 Lần Tăng 1
92 10 Lần Giảm 1
98 10 Lần Không tăng
19 9 Lần Tăng 1
31 9 Lần Giảm 1
62 9 Lần Không tăng
96 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

20 (2 Ngày) (2 lần)
93 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

86      21 lần
69      20 lần
88      19 lần
07      18 lần
26      18 lần
52      18 lần
05      17 lần
24      17 lần
49      16 lần
81      15 lần
27      13 lần
41      12 lần
99      12 lần
13      11 lần
21      11 lần
78      11 lần
02      10 lần
03      10 lần
12      9 lần
15      9 lần
23      9 lần
46      9 lần
79      9 lần
43      8 lần
66      8 lần
75      8 lần
14      7 lần
25      7 lần
51      7 lần
85      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 1
0 14 Lần 4
5 Lần 1
1 11 Lần 4
6 Lần 1
2 10 Lần 5
11 Lần 0
3 12 Lần 5
5 Lần 1
4 11 Lần 2
12 Lần 3
5 4 Lần 3
10 Lần 1
6 6 Lần 1
12 Lần 1
7 10 Lần 5
5 Lần 2
8 8 Lần 1
18 Lần 9
9 4 Lần 0