Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Nai (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   3.33% (3 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
23
   5.56% (5 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   3.33% (3 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   3.33% (3 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
62
   3.33% (3 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
73
   3.33% (3 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến ngày 24/02/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

23 5 Lần Không tăng
17 3 Lần Tăng 1
53 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Không tăng
73 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

23 7 Lần Không tăng
18 5 Lần Không tăng
58 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Không tăng
88 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

17 13 Lần Tăng 1
34 11 Lần Không tăng
23 10 Lần Không tăng
62 10 Lần Không tăng
82 10 Lần Không tăng
05 9 Lần Không tăng
18 9 Lần Không tăng
51 9 Lần Không tăng
53 9 Lần Tăng 1
56 9 Lần Không tăng
57 9 Lần Không tăng
58 9 Lần Giảm 1
77 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

53 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

48      24 lần
09      19 lần
12      16 lần
22      16 lần
40      16 lần
00      15 lần
30      14 lần
26      12 lần
63      12 lần
68      12 lần
90      11 lần
03      10 lần
19      10 lần
55      10 lần
75      10 lần
85      10 lần
91      10 lần
54      9 lần
72      9 lần
96      9 lần
13      8 lần
50      8 lần
70      8 lần
94      8 lần
07      7 lần
21      7 lần
65      7 lần
97      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
4 Lần 0
0 4 Lần 1
10 Lần 4
1 6 Lần 3
14 Lần 1
2 10 Lần 2
11 Lần 1
3 11 Lần 2
7 Lần 3
4 9 Lần 1
9 Lần 1
5 8 Lần 5
10 Lần 3
6 7 Lần 1
9 Lần 2
7 14 Lần 3
11 Lần 2
8 10 Lần 0
5 Lần 3
9 11 Lần 4