Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Trung đài đến ngày 23/09/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

04 ( 4 Lần ) Không tăng
34 ( 4 Lần ) Tăng 1
42 ( 4 Lần ) Tăng 2
10 ( 3 Lần ) Không tăng
15 ( 3 Lần ) Tăng 2
32 ( 3 Lần ) Tăng 2
40 ( 3 Lần ) Không tăng
47 ( 3 Lần ) Tăng 1
68 ( 3 Lần ) Tăng 1
98 ( 3 Lần ) Không tăng
99 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

10 ( 6 Lần ) Giảm 1
14 ( 6 Lần ) Không tăng
68 ( 6 Lần ) Tăng 1
97 ( 6 Lần ) Tăng 1
05 ( 5 Lần ) Không tăng
06 ( 5 Lần ) Tăng 1
34 ( 5 Lần ) Không tăng
42 ( 5 Lần ) Tăng 2
54 ( 5 Lần ) Giảm 1
71 ( 5 Lần ) Không tăng
77 ( 5 Lần ) Không tăng
85 ( 5 Lần ) Giảm 1
99 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

10 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
34 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
47 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
32 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

64      ( 13 ngày )
57      ( 12 ngày )
08      ( 7 ngày )
83      ( 7 ngày )
11      ( 6 ngày )
19      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )
49      ( 6 ngày )
50      ( 6 ngày )
60      ( 6 ngày )
65      ( 6 ngày )
87      ( 6 ngày )
88      ( 6 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 0
0 13 Lần 1
10 Lần 1
1 10 Lần 1
9 Lần 2
2 13 Lần 1
14 Lần 4
3 8 Lần 0
15 Lần 4
4 18 Lần 1
8 Lần 1
5 10 Lần 4
11 Lần 1
6 9 Lần 3
10 Lần 5
7 8 Lần 1
9 Lần 3
8 10 Lần 0
11 Lần 3
9 9 Lần 2