Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Trung đài đến ngày 07/12/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

16 ( 5 Lần ) Tăng 1
59 ( 5 Lần ) Tăng 2
11 ( 3 Lần ) Tăng 2
24 ( 3 Lần ) Không tăng
26 ( 3 Lần ) Không tăng
32 ( 3 Lần ) Tăng 1
34 ( 3 Lần ) Tăng 1
57 ( 3 Lần ) Không tăng
85 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

12 ( 7 Lần ) Không tăng
52 ( 7 Lần ) Không tăng
59 ( 7 Lần ) Tăng 1
85 ( 7 Lần ) Tăng 1
09 ( 5 Lần ) Tăng 1
16 ( 5 Lần ) Không tăng
24 ( 5 Lần ) Không tăng
26 ( 5 Lần ) Không tăng
40 ( 5 Lần ) Không tăng
44 ( 5 Lần ) Không tăng
54 ( 5 Lần ) Không tăng
64 ( 5 Lần ) Giảm 2
71 ( 5 Lần ) Không tăng
73 ( 5 Lần ) Không tăng
89 ( 5 Lần ) Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp:

16 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
32 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
59 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
85 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

61      ( 9 ngày )
21      ( 8 ngày )
90      ( 8 ngày )
50      ( 7 ngày )
18      ( 6 ngày )
36      ( 6 ngày )
45      ( 6 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 1
0 6 Lần 2
12 Lần 2
1 9 Lần 3
13 Lần 2
2 15 Lần 4
14 Lần 4
3 6 Lần 1
7 Lần 1
4 15 Lần 0
16 Lần 2
5 9 Lần 0
6 Lần 1
6 12 Lần 1
10 Lần 1
7 13 Lần 1
11 Lần 3
8 11 Lần 3
8 Lần 3
9 12 Lần 5