Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Nam đài đến ngày 08/05/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

20 ( 5 Lần ) Tăng 1
18 ( 3 Lần ) Tăng 1
21 ( 3 Lần ) Không tăng
66 ( 3 Lần ) Giảm 1
69 ( 3 Lần ) Tăng 1
87 ( 3 Lần ) Không tăng
89 ( 3 Lần ) Giảm 1
92 ( 3 Lần ) Giảm 2
95 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

92 ( 7 Lần ) Giảm 2
20 ( 6 Lần ) Tăng 1
66 ( 6 Lần ) Giảm 1
95 ( 6 Lần ) Không tăng
08 ( 5 Lần ) Không tăng
09 ( 5 Lần ) Không tăng
18 ( 5 Lần ) Tăng 2
23 ( 5 Lần ) Tăng 1
40 ( 5 Lần ) Tăng 1
50 ( 5 Lần ) Không tăng
63 ( 5 Lần ) Giảm 2
75 ( 5 Lần ) Tăng 2
78 ( 5 Lần ) Tăng 1
99 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

95 ( 6 Ngày ) ( 6 lần )
20 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
69 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
45 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

86      ( 11 ngày )
93      ( 11 ngày )
27      ( 10 ngày )
61      ( 9 ngày )
64      ( 9 ngày )
65      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 0
0 15 Lần 1
11 Lần 1
1 7 Lần 1
12 Lần 1
2 10 Lần 2
6 Lần 1
3 8 Lần 1
8 Lần 6
4 9 Lần 3
10 Lần 5
5 12 Lần 2
12 Lần 0
6 12 Lần 3
11 Lần 2
7 8 Lần 1
12 Lần 2
8 8 Lần 3
13 Lần 2
9 19 Lần 3