Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   2.22% (3 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   2.96% (4 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   5.19% (7 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.96% (4 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   2.22% (3 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
98
   2.96% (4 lượt)
99
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 28/11/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

13 7 Lần Tăng 1
07 4 Lần Tăng 1
48 4 Lần Tăng 1
70 4 Lần Tăng 1
98 4 Lần Giảm 1
99 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 8 Lần Tăng 1
03 6 Lần Tăng 1
07 6 Lần Tăng 1
18 6 Lần Không tăng
32 6 Lần Tăng 1
48 6 Lần Tăng 1
98 6 Lần Giảm 1
99 6 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 15 Lần Tăng 1
13 15 Lần Tăng 1
30 14 Lần Không tăng
72 14 Lần Không tăng
09 13 Lần Tăng 2
67 13 Lần Không tăng
71 13 Lần Tăng 1
76 13 Lần Không tăng
40 12 Lần Không tăng
70 12 Lần Giảm 1
78 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

48 (4 Ngày) (4 lần)
07 (3 Ngày) (3 lần)
01 (2 Ngày) (3 lần)
13 (2 Ngày) (4 lần)
32 (2 Ngày) (2 lần)
70 (2 Ngày) (2 lần)
99 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

33      19 lần
60      18 lần
20      17 lần
68      14 lần
44      12 lần
86      12 lần
38      10 lần
34      9 lần
35      9 lần
50      9 lần
81      9 lần
84      9 lần
19      7 lần
21      7 lần
31      7 lần
61      7 lần
74      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
19 Lần 6
0 11 Lần 2
19 Lần 4
1 7 Lần 2
16 Lần 4
2 15 Lần 3
8 Lần 4
3 20 Lần 4
18 Lần 2
4 6 Lần 2
12 Lần 4
5 14 Lần 2
7 Lần 1
6 13 Lần 2
13 Lần 0
7 13 Lần 0
10 Lần 5
8 17 Lần 6
13 Lần 1
9 19 Lần 8