Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   2.22% (3 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
29
   4.44% (6 lượt)
30
   2.96% (4 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   2.22% (3 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   2.96% (4 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 16/08/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

29 6 Lần Tăng 1
30 4 Lần Tăng 1
67 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Không tăng
03 3 Lần Không tăng
06 3 Lần Tăng 1
21 3 Lần Tăng 2
26 3 Lần Giảm 1
33 3 Lần Tăng 1
37 3 Lần Không tăng
46 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Tăng 2
80 3 Lần Không tăng
83 3 Lần Tăng 1
90 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

29 7 Lần Tăng 1
40 7 Lần Không tăng
78 7 Lần Tăng 2
30 6 Lần Không tăng
37 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

38 15 Lần Giảm 1
05 13 Lần Không tăng
06 13 Lần Tăng 1
30 13 Lần Tăng 1
40 13 Lần Giảm 1
41 13 Lần Tăng 1
90 13 Lần Không tăng
93 13 Lần Không tăng
96 13 Lần Không tăng
19 12 Lần Không tăng
58 12 Lần Giảm 1
72 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

30 (4 Ngày) (4 lần)
29 (3 Ngày) (4 lần)
14 (2 Ngày) (2 lần)
33 (2 Ngày) (3 lần)
78 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

69      17 lần
97      15 lần
88      14 lần
48      13 lần
68      12 lần
50      11 lần
23      10 lần
60      10 lần
84      10 lần
00      8 lần
28      8 lần
47      8 lần
61      8 lần
49      7 lần
63      7 lần
95      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 3
0 16 Lần 3
15 Lần 3
1 18 Lần 6
16 Lần 3
2 11 Lần 5
19 Lần 4
3 14 Lần 0
10 Lần 4
4 7 Lần 3
13 Lần 4
5 14 Lần 3
5 Lần 1
6 14 Lần 1
18 Lần 8
7 16 Lần 3
12 Lần 2
8 13 Lần 4
16 Lần 1
9 12 Lần 1