Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

01
   1.48% (2 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   2.96% (4 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.96% (4 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   3.70% (5 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   2.96% (4 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   3.70% (5 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
56
   2.96% (4 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 14/07/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

30 5 Lần Không tăng
41 5 Lần Tăng 3
06 4 Lần Không tăng
19 4 Lần Không tăng
36 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

26 6 Lần Không tăng
61 6 Lần Không tăng
97 6 Lần Không tăng
06 5 Lần Tăng 1
09 5 Lần Không tăng
30 5 Lần Không tăng
36 5 Lần Tăng 1
41 5 Lần Tăng 3
56 5 Lần Không tăng
62 5 Lần Tăng 1
64 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

79 14 Lần Không tăng
97 14 Lần Không tăng
16 13 Lần Tăng 1
26 13 Lần Tăng 1
33 13 Lần Không tăng
64 13 Lần Không tăng
71 13 Lần Không tăng
98 13 Lần Không tăng
06 12 Lần Không tăng
11 12 Lần Không tăng
36 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Không tăng
61 12 Lần Tăng 1
87 12 Lần Không tăng
88 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

17 (3 Ngày) (3 lần)
03 (2 Ngày) (2 lần)
06 (2 Ngày) (2 lần)
16 (2 Ngày) (2 lần)
28 (2 Ngày) (2 lần)
41 (2 Ngày) (4 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)
82 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      20 lần
86      19 lần
08      10 lần
63      10 lần
72      10 lần
85      9 lần
00      7 lần
15      7 lần
55      7 lần
69      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 1
0 15 Lần 1
12 Lần 3
1 16 Lần 4
15 Lần 8
2 11 Lần 1
18 Lần 2
3 12 Lần 5
12 Lần 2
4 12 Lần 2
11 Lần 0
5 4 Lần 1
16 Lần 6
6 21 Lần 7
13 Lần 3
7 13 Lần 1
12 Lần 3
8 17 Lần 8
13 Lần 5
9 14 Lần 1