Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

01
   1.01% (2 lượt)
02
   0.51% (1 lượt)
03
   1.52% (3 lượt)
04
   0.51% (1 lượt)
05
   1.01% (2 lượt)
07
   1.52% (3 lượt)
08
   1.01% (2 lượt)
09
   1.01% (2 lượt)
10
   1.01% (2 lượt)
11
   0.51% (1 lượt)
12
   0.51% (1 lượt)
13
   2.02% (4 lượt)
14
   0.51% (1 lượt)
15
   3.03% (6 lượt)
18
   2.02% (4 lượt)
19
   0.51% (1 lượt)
21
   2.02% (4 lượt)
22
   0.51% (1 lượt)
23
   1.01% (2 lượt)
24
   0.51% (1 lượt)
25
   1.01% (2 lượt)
27
   2.02% (4 lượt)
28
   1.52% (3 lượt)
29
   0.51% (1 lượt)
30
   1.52% (3 lượt)
31
   0.51% (1 lượt)
33
   1.52% (3 lượt)
34
   0.51% (1 lượt)
35
   1.01% (2 lượt)
36
   0.51% (1 lượt)
37
   0.51% (1 lượt)
38
   0.51% (1 lượt)
39
   1.01% (2 lượt)
40
   0.51% (1 lượt)
41
   1.52% (3 lượt)
42
   1.52% (3 lượt)
43
   0.51% (1 lượt)
44
   1.52% (3 lượt)
45
   0.51% (1 lượt)
46
   1.52% (3 lượt)
47
   0.51% (1 lượt)
49
   1.01% (2 lượt)
50
   1.01% (2 lượt)
51
   1.52% (3 lượt)
52
   0.51% (1 lượt)
53
   0.51% (1 lượt)
54
   0.51% (1 lượt)
55
   1.01% (2 lượt)
56
   1.01% (2 lượt)
57
   1.52% (3 lượt)
58
   2.02% (4 lượt)
59
   1.01% (2 lượt)
61
   0.51% (1 lượt)
62
   1.01% (2 lượt)
63
   0.51% (1 lượt)
64
   0.51% (1 lượt)
65
   0.51% (1 lượt)
66
   1.52% (3 lượt)
67
   1.52% (3 lượt)
68
   1.01% (2 lượt)
69
   1.52% (3 lượt)
70
   0.51% (1 lượt)
71
   2.02% (4 lượt)
74
   1.01% (2 lượt)
75
   1.01% (2 lượt)
76
   1.01% (2 lượt)
77
   1.52% (3 lượt)
78
   1.52% (3 lượt)
79
   2.53% (5 lượt)
80
   1.01% (2 lượt)
81
   2.02% (4 lượt)
82
   2.02% (4 lượt)
83
   1.01% (2 lượt)
84
   0.51% (1 lượt)
85
   0.51% (1 lượt)
86
   0.51% (1 lượt)
87
   1.01% (2 lượt)
88
   1.52% (3 lượt)
89
   1.01% (2 lượt)
90
   1.01% (2 lượt)
91
   1.01% (2 lượt)
92
   0.51% (1 lượt)
93
   2.02% (4 lượt)
94
   1.52% (3 lượt)
95
   2.53% (5 lượt)
96
   1.01% (2 lượt)
97
   1.01% (2 lượt)
98
   3.54% (7 lượt)
99
   0.51% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 24/01/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

79 ( 4 Lần ) Không tăng
81 ( 4 Lần ) Tăng 1
98 ( 4 Lần ) Tăng 1
03 ( 3 Lần ) Không tăng
13 ( 3 Lần ) Tăng 1
15 ( 3 Lần ) Không tăng
18 ( 3 Lần ) Giảm 1
21 ( 3 Lần ) Không tăng
27 ( 3 Lần ) Không tăng
42 ( 3 Lần ) Tăng 2
46 ( 3 Lần ) Tăng 1
57 ( 3 Lần ) Không tăng
58 ( 3 Lần ) Tăng 1
67 ( 3 Lần ) Tăng 1
69 ( 3 Lần ) Tăng 2
82 ( 3 Lần ) Tăng 2
88 ( 3 Lần ) Không tăng
95 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

15 ( 7 Lần ) Không tăng
98 ( 7 Lần ) Tăng 2
07 ( 5 Lần ) Không tăng
27 ( 5 Lần ) Tăng 1
30 ( 5 Lần ) Không tăng
51 ( 5 Lần ) Không tăng
58 ( 5 Lần ) Không tăng
66 ( 5 Lần ) Tăng 1
71 ( 5 Lần ) Tăng 1
79 ( 5 Lần ) Tăng 1
82 ( 5 Lần ) Tăng 2
93 ( 5 Lần ) Giảm 1
95 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

98 ( 5 Ngày ) ( 7 lần )
46 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
81 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
13 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

48      ( 9 ngày )
60      ( 8 ngày )
06      ( 7 ngày )
26      ( 6 ngày )
00      ( 5 ngày )
16      ( 5 ngày )
17      ( 5 ngày )
20      ( 5 ngày )
32      ( 5 ngày )
72      ( 5 ngày )
73      ( 5 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 1
0 7 Lần 2
11 Lần 1
1 15 Lần 1
14 Lần 1
2 10 Lần 6
7 Lần 7
3 12 Lần 3
12 Lần 2
4 9 Lần 1
12 Lần 4
5 12 Lần 2
12 Lần 5
6 10 Lần 1
12 Lần 1
7 16 Lần 0
15 Lần 3
8 18 Lần 2
18 Lần 1
9 17 Lần 4