Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
06
   4.44% (4 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   3.33% (3 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   4.44% (4 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   3.33% (3 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
59
   3.33% (3 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
65
   3.33% (3 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 16/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 4 Lần Tăng 1
18 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Tăng 1
34 3 Lần Tăng 2
59 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 6 Lần Tăng 1
41 5 Lần Không tăng
69 5 Lần Không tăng
83 5 Lần Tăng 1
96 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

58 14 Lần Không tăng
59 11 Lần Không tăng
96 11 Lần Tăng 1
06 10 Lần Tăng 1
35 10 Lần Không tăng
41 10 Lần Không tăng
81 10 Lần Tăng 1
73 9 Lần Không tăng
12 8 Lần Không tăng
15 8 Lần Giảm 1
38 8 Lần Giảm 1
39 8 Lần Không tăng
42 8 Lần Không tăng
44 8 Lần Không tăng
54 8 Lần Tăng 1
67 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

06 (3 Ngày) (3 lần)
31 (3 Ngày) (3 lần)
65 (2 Ngày) (2 lần)
83 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      28 lần
72      23 lần
03      22 lần
43      18 lần
62      17 lần
01      16 lần
80      16 lần
13      15 lần
22      15 lần
88      15 lần
17      14 lần
26      13 lần
53      11 lần
05      10 lần
50      10 lần
51      10 lần
89      10 lần
21      9 lần
27      9 lần
32      9 lần
46      9 lần
56      9 lần
74      9 lần
82      9 lần
67      8 lần
71      8 lần
79      8 lần
86      8 lần
98      8 lần
99      8 lần
19      7 lần
24      7 lần
49      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 3
0 9 Lần 4
8 Lần 1
1 9 Lần 1
5 Lần 2
2 6 Lần 1
12 Lần 5
3 8 Lần 2
10 Lần 1
4 8 Lần 3
6 Lần 2
5 11 Lần 1
11 Lần 3
6 8 Lần 1
9 Lần 4
7 10 Lần 5
6 Lần 3
8 12 Lần 1
10 Lần 2
9 9 Lần 1