Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   3.33% (3 lượt)
03
   4.44% (4 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
07
   3.33% (3 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
40
   3.33% (3 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   4.44% (4 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
50
   3.33% (3 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   3.33% (3 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   3.33% (3 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 15/08/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

03 4 Lần Tăng 1
45 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Tăng 1
07 3 Lần Không tăng
40 3 Lần Tăng 1
50 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 6 Lần Tăng 2
67 5 Lần Không tăng
87 5 Lần Không tăng
02 4 Lần Không tăng
06 4 Lần Không tăng
07 4 Lần Không tăng
11 4 Lần Tăng 1
16 4 Lần Giảm 1
26 4 Lần Tăng 1
43 4 Lần Không tăng
45 4 Lần Tăng 1
51 4 Lần Giảm 1
73 4 Lần Giảm 1
78 4 Lần Không tăng
92 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 11 Lần Tăng 2
02 10 Lần Tăng 1
06 10 Lần Tăng 1
45 10 Lần Không tăng
78 10 Lần Không tăng
10 9 Lần Không tăng
11 9 Lần Tăng 1
60 9 Lần Tăng 1
67 9 Lần Không tăng
73 9 Lần Không tăng
79 9 Lần Tăng 1
87 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

45 (3 Ngày) (3 lần)
06 (2 Ngày) (2 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)
79 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      38 lần
81      37 lần
74      35 lần
19      22 lần
98      19 lần
55      16 lần
17      15 lần
20      15 lần
84      15 lần
46      14 lần
61      14 lần
13      13 lần
05      12 lần
39      11 lần
76      11 lần
69      10 lần
25      9 lần
29      9 lần
48      9 lần
85      9 lần
70      8 lần
80      8 lần
21      7 lần
23      7 lần
71      7 lần
83      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
18 Lần 5
0 10 Lần 0
9 Lần 4
1 6 Lần 3
6 Lần 4
2 8 Lần 1
5 Lần 1
3 10 Lần 4
8 Lần 2
4 9 Lần 0
10 Lần 5
5 8 Lần 2
12 Lần 5
6 14 Lần 6
8 Lần 3
7 11 Lần 1
5 Lần 4
8 7 Lần 2
9 Lần 1
9 7 Lần 1