Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   2.96% (4 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.96% (4 lượt)
23
   2.96% (4 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   2.96% (4 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   2.22% (3 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   2.96% (4 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   4.44% (6 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 16/02/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

92 6 Lần Tăng 1
11 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Giảm 1
23 4 Lần Tăng 2
40 4 Lần Tăng 1
81 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

81 8 Lần Tăng 1
92 8 Lần Tăng 1
08 6 Lần Giảm 1
11 5 Lần Không tăng
21 5 Lần Giảm 1
29 5 Lần Không tăng
39 5 Lần Không tăng
40 5 Lần Tăng 1
50 5 Lần Không tăng
51 5 Lần Tăng 1
66 5 Lần Không tăng
73 5 Lần Tăng 1
76 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

92 18 Lần Tăng 1
78 15 Lần Tăng 1
24 14 Lần Không tăng
81 14 Lần Tăng 1
29 13 Lần Không tăng
69 13 Lần Không tăng
08 12 Lần Giảm 1
11 12 Lần Không tăng
43 12 Lần Không tăng
44 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

92 (4 Ngày) (6 lần)
73 (3 Ngày) (3 lần)
81 (3 Ngày) (3 lần)
04 (2 Ngày) (2 lần)
23 (2 Ngày) (3 lần)
51 (2 Ngày) (2 lần)
78 (2 Ngày) (3 lần)
94 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22      15 lần
45      14 lần
03      11 lần
79      11 lần
83      11 lần
91      11 lần
19      9 lần
02      8 lần
06      8 lần
14      8 lần
41      8 lần
97      8 lần
13      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 2
0 12 Lần 2
13 Lần 1
1 18 Lần 1
13 Lần 1
2 13 Lần 4
15 Lần 1
3 17 Lần 8
14 Lần 2
4 17 Lần 7
13 Lần 3
5 9 Lần 2
12 Lần 1
6 13 Lần 2
19 Lần 8
7 10 Lần 3
11 Lần 4
8 14 Lần 1
15 Lần 6
9 12 Lần 3