Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Gia Lai (theo lô)

00
   5.56% (5 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   3.33% (3 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
34
   3.33% (3 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   3.33% (3 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   3.33% (3 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
95
   3.33% (3 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 02/06/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 5 Lần Tăng 3
06 3 Lần Tăng 1
23 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Tăng 1
95 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

00 5 Lần Tăng 3
95 5 Lần Tăng 1
06 4 Lần Tăng 1
15 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Không tăng
31 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Không tăng
59 4 Lần Không tăng
65 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

41 12 Lần Giảm 1
10 11 Lần Không tăng
14 11 Lần Không tăng
00 9 Lần Tăng 3
59 9 Lần Không tăng
61 9 Lần Giảm 1
62 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Tăng 1
03 8 Lần Không tăng
21 8 Lần Không tăng
22 8 Lần Không tăng
23 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Không tăng
47 8 Lần Không tăng
52 8 Lần Không tăng
64 8 Lần Không tăng
68 8 Lần Tăng 1
72 8 Lần Không tăng
78 8 Lần Giảm 1
97 8 Lần Không tăng
98 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

00 (2 Ngày) (4 lần)
74 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29      23 lần
33      19 lần
09      18 lần
28      16 lần
75      16 lần
49      15 lần
27      14 lần
51      14 lần
53      14 lần
84      14 lần
11      13 lần
46      12 lần
50      12 lần
92      12 lần
57      11 lần
39      10 lần
47      10 lần
60      10 lần
80      10 lần
89      10 lần
76      9 lần
38      8 lần
40      8 lần
48      8 lần
67      8 lần
98      8 lần
19      7 lần
86      7 lần
96      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 5
0 11 Lần 3
7 Lần 3
1 8 Lần 2
8 Lần 0
2 8 Lần 1
7 Lần 1
3 8 Lần 2
6 Lần 1
4 15 Lần 2
5 Lần 4
5 14 Lần 5
11 Lần 2
6 7 Lần 5
12 Lần 0
7 7 Lần 3
7 Lần 3
8 5 Lần 2
12 Lần 1
9 7 Lần 1