Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Long An (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   3.33% (3 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   3.33% (3 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   4.44% (4 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
85
   4.44% (4 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Long An đến ngày 13/08/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

73 4 Lần Tăng 2
85 4 Lần Không tăng
62 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Không tăng
10 2 Lần Không tăng
17 2 Lần Tăng 1
21 2 Lần Tăng 1
33 2 Lần Không tăng
39 2 Lần Tăng 1
41 2 Lần Không tăng
42 2 Lần Giảm 1
47 2 Lần Giảm 1
60 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Tăng 1
63 2 Lần Không tăng
65 2 Lần Không tăng
78 2 Lần Tăng 1
81 2 Lần Không tăng
86 2 Lần Tăng 1
90 2 Lần Không tăng
94 2 Lần Tăng 1
96 2 Lần Không tăng
97 2 Lần Giảm 1
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

85 5 Lần Tăng 1
97 5 Lần Không tăng
10 4 Lần Giảm 1
19 4 Lần Giảm 1
21 4 Lần Không tăng
39 4 Lần Tăng 1
41 4 Lần Tăng 1
71 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Tăng 2
81 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

19 12 Lần Giảm 2
21 11 Lần Tăng 1
36 11 Lần Không tăng
09 10 Lần Giảm 1
39 10 Lần Tăng 1
22 9 Lần Không tăng
33 9 Lần Không tăng
42 9 Lần Giảm 1
97 9 Lần Không tăng
08 8 Lần Không tăng
10 8 Lần Không tăng
53 8 Lần Tăng 1
72 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

39 (2 Ngày) (2 lần)
41 (2 Ngày) (2 lần)
85 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

59      32 lần
02      28 lần
93      24 lần
18      23 lần
77      19 lần
98      18 lần
54      16 lần
38      15 lần
06      12 lần
04      11 lần
05      11 lần
44      11 lần
52      11 lần
07      10 lần
14      9 lần
15      9 lần
48      9 lần
31      8 lần
40      8 lần
46      8 lần
55      8 lần
75      8 lần
11      7 lần
13      7 lần
30      7 lần
79      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
5 Lần 1
0 8 Lần 1
6 Lần 3
1 12 Lần 1
9 Lần 1
2 14 Lần 4
7 Lần 1
3 7 Lần 0
10 Lần 4
4 6 Lần 3
5 Lần 1
5 9 Lần 1
12 Lần 1
6 10 Lần 4
11 Lần 2
7 9 Lần 1
13 Lần 4
8 7 Lần 3
12 Lần 0
9 8 Lần 2