Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Ninh Thuận (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   3.33% (3 lượt)
02
   3.33% (3 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
25
   3.33% (3 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   4.44% (4 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   3.33% (3 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   3.33% (3 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
72
   3.33% (3 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
80
   3.33% (3 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
91
   3.33% (3 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
98
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến ngày 11/10/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 4 Lần Tăng 2
01 3 Lần Tăng 1
02 3 Lần Tăng 1
25 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Không tăng
72 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng
91 3 Lần Giảm 1
98 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 6 Lần Tăng 2
43 5 Lần Tăng 2
01 4 Lần Không tăng
53 4 Lần Không tăng
55 4 Lần Không tăng
60 4 Lần Không tăng
72 4 Lần Không tăng
80 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Không tăng
98 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

60 11 Lần Không tăng
91 11 Lần Không tăng
45 10 Lần Giảm 1
46 10 Lần Không tăng
55 10 Lần Không tăng
01 9 Lần Tăng 1
05 9 Lần Không tăng
43 9 Lần Tăng 1
53 9 Lần Không tăng
02 8 Lần Tăng 2
04 8 Lần Không tăng
14 8 Lần Không tăng
23 8 Lần Tăng 2
27 8 Lần Tăng 1
29 8 Lần Không tăng
31 8 Lần Không tăng
61 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Giảm 1
71 8 Lần Không tăng
75 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

01 (3 Ngày) (3 lần)
43 (2 Ngày) (3 lần)
98 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

20      31 lần
44      27 lần
03      25 lần
59      20 lần
78      20 lần
35      19 lần
82      19 lần
89      17 lần
06      16 lần
70      15 lần
79      15 lần
76      14 lần
56      12 lần
51      11 lần
61      11 lần
13      9 lần
34      9 lần
36      9 lần
38      9 lần
09      8 lần
12      8 lần
24      8 lần
48      8 lần
65      8 lần
83      8 lần
96      8 lần
97      8 lần
05      7 lần
16      7 lần
18      7 lần
41      7 lần
63      7 lần
67      7 lần
99      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 6
0 13 Lần 2
6 Lần 2
1 9 Lần 1
13 Lần 4
2 10 Lần 0
7 Lần 3
3 11 Lần 4
11 Lần 3
4 10 Lần 6
7 Lần 1
5 9 Lần 2
6 Lần 1
6 5 Lần 2
4 Lần 1
7 12 Lần 7
12 Lần 0
8 7 Lần 1
12 Lần 5
9 4 Lần 1