Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (theo lô)

03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   3.33% (3 lượt)
06
   3.33% (3 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   3.33% (3 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   3.33% (3 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
54
   3.33% (3 lượt)
55
   3.33% (3 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   6.67% (6 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 20/09/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

85 6 Lần Tăng 2
05 3 Lần Tăng 1
06 3 Lần Tăng 1
08 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Tăng 2
75 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

85 6 Lần Tăng 2
98 6 Lần Không tăng
06 5 Lần Tăng 1
05 4 Lần Tăng 1
09 4 Lần Không tăng
11 4 Lần Không tăng
27 4 Lần Không tăng
54 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Tăng 2
63 4 Lần Giảm 1
71 4 Lần Tăng 1
75 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

90 12 Lần Không tăng
25 11 Lần Giảm 1
60 10 Lần Không tăng
84 10 Lần Không tăng
09 9 Lần Không tăng
51 9 Lần Không tăng
54 9 Lần Tăng 1
63 9 Lần Không tăng
03 8 Lần Giảm 1
18 8 Lần Không tăng
44 8 Lần Không tăng
62 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Giảm 1
71 8 Lần Tăng 1
73 8 Lần Tăng 1
98 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

85 (5 Ngày) (6 lần)
05 (2 Ngày) (2 lần)
06 (2 Ngày) (2 lần)
54 (2 Ngày) (2 lần)
55 (2 Ngày) (3 lần)
75 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      29 lần
53      26 lần
74      23 lần
72      22 lần
21      21 lần
01      19 lần
49      19 lần
19      18 lần
64      17 lần
02      16 lần
88      16 lần
40      14 lần
87      14 lần
46      12 lần
52      12 lần
00      11 lần
35      11 lần
68      11 lần
95      11 lần
61      10 lần
99      10 lần
31      9 lần
37      9 lần
41      9 lần
48      9 lần
16      8 lần
24      8 lần
30      8 lần
56      8 lần
14      7 lần
34      7 lần
47      7 lần
70      7 lần
93      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 1
0 8 Lần 4
8 Lần 4
1 7 Lần 4
9 Lần 2
2 9 Lần 1
6 Lần 0
3 9 Lần 3
3 Lần 2
4 8 Lần 1
11 Lần 5
5 18 Lần 3
9 Lần 1
6 10 Lần 2
12 Lần 6
7 6 Lần 0
14 Lần 4
8 7 Lần 1
7 Lần 3
9 8 Lần 1