Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
09
   3.33% (3 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   3.33% (3 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   3.33% (3 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   3.33% (3 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 17/05/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

09 3 Lần Tăng 1
35 3 Lần Không tăng
43 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Không tăng
03 2 Lần Giảm 1
18 2 Lần Không tăng
20 2 Lần Tăng 1
22 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Không tăng
33 2 Lần Không tăng
41 2 Lần Tăng 1
42 2 Lần Giảm 1
45 2 Lần Tăng 1
46 2 Lần Không tăng
47 2 Lần Tăng 1
54 2 Lần Tăng 1
59 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Tăng 1
81 2 Lần Tăng 1
84 2 Lần Không tăng
88 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 5 Lần Không tăng
18 5 Lần Không tăng
51 5 Lần Không tăng
16 4 Lần Không tăng
25 4 Lần Không tăng
35 4 Lần Không tăng
80 4 Lần Không tăng
82 4 Lần Không tăng
84 4 Lần Không tăng
90 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 13 Lần Tăng 1
04 12 Lần Giảm 1
25 10 Lần Giảm 1
50 9 Lần Giảm 2
60 9 Lần Không tăng
80 9 Lần Không tăng
91 9 Lần Không tăng
16 8 Lần Giảm 1
17 8 Lần Không tăng
18 8 Lần Không tăng
27 8 Lần Giảm 1
42 8 Lần Không tăng
43 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Không tăng
59 8 Lần Không tăng
75 8 Lần Không tăng
81 8 Lần Không tăng
88 8 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

54 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

94      27 lần
40      20 lần
85      18 lần
38      14 lần
95      14 lần
15      12 lần
97      11 lần
52      10 lần
66      10 lần
58      9 lần
99      9 lần
26      8 lần
39      8 lần
53      8 lần
65      8 lần
70      8 lần
83      8 lần
86      8 lần
05      7 lần
29      7 lần
78      7 lần
96      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 4
0 10 Lần 5
6 Lần 1
1 11 Lần 1
10 Lần 1
2 8 Lần 1
10 Lần 1
3 11 Lần 0
15 Lần 3
4 10 Lần 3
9 Lần 0
5 8 Lần 2
10 Lần 5
6 5 Lần 0
7 Lần 4
7 9 Lần 2
7 Lần 1
8 8 Lần 1
5 Lần 2
9 10 Lần 3