Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   3.33% (3 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   4.44% (4 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   3.33% (3 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 08/02/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

55 4 Lần Không tăng
08 3 Lần Giảm 1
71 3 Lần Không tăng
00 2 Lần Tăng 1
05 2 Lần Tăng 1
16 2 Lần Không tăng
18 2 Lần Giảm 1
20 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Không tăng
37 2 Lần Tăng 1
39 2 Lần Giảm 1
42 2 Lần Tăng 1
61 2 Lần Tăng 1
63 2 Lần Giảm 1
64 2 Lần Không tăng
73 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Không tăng
82 2 Lần Không tăng
87 2 Lần Tăng 1
95 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 6 Lần Không tăng
55 6 Lần Giảm 1
39 5 Lần Không tăng
00 4 Lần Tăng 1
16 4 Lần Không tăng
24 4 Lần Không tăng
32 4 Lần Không tăng
63 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

62 11 Lần Không tăng
16 10 Lần Không tăng
24 10 Lần Không tăng
26 10 Lần Không tăng
87 10 Lần Tăng 1
08 9 Lần Không tăng
28 9 Lần Không tăng
52 9 Lần Không tăng
55 9 Lần Không tăng
71 9 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

71 (3 Ngày) (3 lần)
42 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      30 lần
59      27 lần
09      20 lần
15      19 lần
65      14 lần
88      14 lần
19      13 lần
54      13 lần
27      12 lần
41      12 lần
46      12 lần
84      12 lần
93      12 lần
23      10 lần
51      10 lần
89      10 lần
38      9 lần
11      8 lần
25      8 lần
34      8 lần
45      7 lần
48      7 lần
69      7 lần
72      7 lần
74      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 1
0 10 Lần 4
9 Lần 1
1 12 Lần 6
9 Lần 1
2 8 Lần 0
6 Lần 1
3 10 Lần 3
7 Lần 3
4 7 Lần 1
10 Lần 2
5 8 Lần 1
12 Lần 4
6 9 Lần 1
11 Lần 1
7 8 Lần 1
10 Lần 5
8 12 Lần 4
8 Lần 3
9 6 Lần 1