Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   3.33% (3 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   4.44% (4 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
82
   3.33% (3 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   4.44% (4 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến ngày 15/11/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

61 4 Lần Không tăng
96 4 Lần Tăng 1
53 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Tăng 1
00 2 Lần Tăng 1
01 2 Lần Không tăng
05 2 Lần Không tăng
08 2 Lần Không tăng
20 2 Lần Không tăng
30 2 Lần Không tăng
34 2 Lần Không tăng
36 2 Lần Giảm 1
38 2 Lần Không tăng
48 2 Lần Giảm 1
52 2 Lần Giảm 1
66 2 Lần Không tăng
68 2 Lần Không tăng
69 2 Lần Tăng 2
72 2 Lần Tăng 1
75 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
86 2 Lần Không tăng
88 2 Lần Tăng 2
92 2 Lần Không tăng
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

61 7 Lần Tăng 1
96 6 Lần Tăng 1
48 5 Lần Không tăng
52 5 Lần Không tăng
99 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 10 Lần Không tăng
52 10 Lần Không tăng
90 10 Lần Tăng 1
04 9 Lần Không tăng
08 9 Lần Không tăng
65 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Tăng 2
96 9 Lần Giảm 1
03 8 Lần Không tăng
12 8 Lần Không tăng
13 8 Lần Không tăng
28 8 Lần Không tăng
34 8 Lần Giảm 1
46 8 Lần Giảm 1
86 8 Lần Không tăng
99 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

82 (3 Ngày) (3 lần)
00 (2 Ngày) (2 lần)
61 (2 Ngày) (2 lần)
75 (2 Ngày) (2 lần)
96 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

58      23 lần
91      18 lần
73      17 lần
25      16 lần
39      15 lần
71      15 lần
89      13 lần
32      12 lần
23      11 lần
37      11 lần
54      11 lần
65      11 lần
16      10 lần
19      10 lần
40      10 lần
41      10 lần
77      10 lần
94      10 lần
26      9 lần
42      9 lần
64      9 lần
06      8 lần
57      8 lần
59      8 lần
87      8 lần
27      7 lần
55      7 lần
70      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 1
0 11 Lần 3
7 Lần 3
1 9 Lần 0
5 Lần 0
2 12 Lần 1
11 Lần 1
3 6 Lần 1
6 Lần 1
4 8 Lần 2
7 Lần 0
5 9 Lần 4
14 Lần 5
6 12 Lần 2
8 Lần 4
7 5 Lần 2
11 Lần 3
8 12 Lần 1
10 Lần 2
9 6 Lần 2