Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   4.44% (4 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
16
   3.33% (3 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
43
   5.56% (5 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   3.33% (3 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   4.44% (4 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   3.33% (3 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   3.33% (3 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến ngày 24/11/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 5 Lần Tăng 1
06 4 Lần Tăng 2
73 4 Lần Không tăng
16 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Tăng 2
89 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

43 6 Lần Tăng 1
45 6 Lần Không tăng
89 6 Lần Tăng 1
02 4 Lần Không tăng
06 4 Lần Tăng 2
12 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Không tăng
72 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Không tăng
74 4 Lần Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

45 13 Lần Giảm 1
89 12 Lần Tăng 1
02 11 Lần Không tăng
43 11 Lần Tăng 1
09 9 Lần Không tăng
21 9 Lần Không tăng
26 9 Lần Tăng 2
37 9 Lần Tăng 1
56 9 Lần Không tăng
63 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

43 (4 Ngày) (5 lần)
57 (2 Ngày) (2 lần)
66 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      23 lần
15      21 lần
20      15 lần
08      12 lần
22      11 lần
25      11 lần
61      11 lần
70      11 lần
82      11 lần
83      11 lần
94      11 lần
97      11 lần
59      10 lần
62      10 lần
68      10 lần
91      10 lần
31      9 lần
55      9 lần
69      9 lần
81      9 lần
19      8 lần
63      8 lần
67      8 lần
52      7 lần
54      7 lần
71      7 lần
75      7 lần
84      7 lần
92      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 5 Lần 4
9 Lần 0
1 7 Lần 4
10 Lần 5
2 6 Lần 2
9 Lần 1
3 15 Lần 5
14 Lần 1
4 8 Lần 0
8 Lần 5
5 7 Lần 2
5 Lần 1
6 18 Lần 7
12 Lần 3
7 7 Lần 3
6 Lần 1
8 9 Lần 1
7 Lần 0
9 8 Lần 2