Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   3.33% (3 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   3.33% (3 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
72
   3.33% (3 lượt)
73
   3.33% (3 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
84
   3.33% (3 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   3.33% (3 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 23/05/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

11 3 Lần Tăng 1
14 3 Lần Không tăng
72 3 Lần Không tăng
73 3 Lần Tăng 1
84 3 Lần Tăng 2
98 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

72 6 Lần Không tăng
14 5 Lần Không tăng
79 5 Lần Tăng 1
98 5 Lần Tăng 1
00 4 Lần Không tăng
20 4 Lần Không tăng
43 4 Lần Không tăng
63 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Tăng 1
80 4 Lần Không tăng
84 4 Lần Tăng 2
96 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

31 13 Lần Giảm 1
20 10 Lần Không tăng
28 10 Lần Giảm 1
42 10 Lần Giảm 1
11 9 Lần Tăng 1
34 9 Lần Tăng 1
50 9 Lần Không tăng
80 9 Lần Giảm 1
99 9 Lần Không tăng
06 8 Lần Tăng 1
14 8 Lần Không tăng
30 8 Lần Tăng 1
39 8 Lần Không tăng
44 8 Lần Giảm 1
63 8 Lần Giảm 1
72 8 Lần Không tăng
98 8 Lần Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp :

11 (2 Ngày) (2 lần)
73 (2 Ngày) (2 lần)
79 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

65      27 lần
92      25 lần
59      23 lần
37      21 lần
47      18 lần
81      17 lần
46      13 lần
64      13 lần
88      13 lần
04      12 lần
54      12 lần
09      11 lần
56      11 lần
90      10 lần
15      9 lần
66      9 lần
71      9 lần
29      8 lần
51      8 lần
87      8 lần
03      7 lần
20      7 lần
36      7 lần
75      7 lần
83      7 lần
86      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 3
0 11 Lần 5
11 Lần 0
1 10 Lần 1
8 Lần 3
2 9 Lần 0
10 Lần 0
3 11 Lần 2
9 Lần 1
4 7 Lần 0
8 Lần 4
5 7 Lần 1
7 Lần 3
6 6 Lần 1
9 Lần 1
7 7 Lần 2
8 Lần 2
8 12 Lần 4
11 Lần 1
9 10 Lần 2