Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
38
   3.33% (3 lượt)
41
   4.44% (4 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   3.33% (3 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   3.33% (3 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   3.33% (3 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   3.33% (3 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
72
   3.33% (3 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   3.33% (3 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   3.33% (3 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   3.33% (3 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 15/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

41 4 Lần Tăng 1
38 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Tăng 1
56 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Tăng 2
72 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Tăng 2
78 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

27 5 Lần Giảm 1
41 5 Lần Tăng 1
50 5 Lần Không tăng
90 5 Lần Không tăng
13 4 Lần Không tăng
37 4 Lần Không tăng
38 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Tăng 1
56 4 Lần Tăng 1
62 4 Lần Không tăng
64 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Tăng 2
74 4 Lần Không tăng
76 4 Lần Tăng 2
80 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

69 12 Lần Không tăng
74 11 Lần Không tăng
21 10 Lần Không tăng
50 10 Lần Không tăng
97 10 Lần Giảm 1
41 9 Lần Tăng 1
83 9 Lần Không tăng
90 9 Lần Không tăng
04 8 Lần Không tăng
08 8 Lần Không tăng
11 8 Lần Tăng 1
20 8 Lần Không tăng
23 8 Lần Không tăng
27 8 Lần Giảm 1
30 8 Lần Tăng 1
38 8 Lần Không tăng
45 8 Lần Không tăng
56 8 Lần Tăng 1
59 8 Lần Không tăng
62 8 Lần Không tăng
64 8 Lần Không tăng
66 8 Lần Tăng 1
76 8 Lần Tăng 2
98 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

41 (3 Ngày) (3 lần)
12 (2 Ngày) (2 lần)
66 (2 Ngày) (3 lần)
68 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

07      29 lần
31      28 lần
91      25 lần
40      20 lần
60      20 lần
09      18 lần
88      17 lần
96      17 lần
70      15 lần
99      15 lần
33      14 lần
36      14 lần
49      12 lần
83      12 lần
71      11 lần
82      11 lần
84      11 lần
94      11 lần
02      10 lần
69      10 lần
05      9 lần
51      9 lần
53      9 lần
93      9 lần
04      8 lần
08      8 lần
92      8 lần
97      8 lần
98      8 lần
10      7 lần
46      7 lần
57      7 lần
86      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
5 Lần 3
0 12 Lần 4
12 Lần 3
1 10 Lần 4
9 Lần 2
2 7 Lần 3
8 Lần 0
3 5 Lần 0
13 Lần 4
4 11 Lần 3
7 Lần 2
5 5 Lần 0
12 Lần 1
6 12 Lần 6
13 Lần 2
7 7 Lần 1
8 Lần 2
8 12 Lần 1
3 Lần 3
9 9 Lần 2