Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
17
   4.44% (4 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   3.33% (3 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
42
   3.33% (3 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   3.33% (3 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến ngày 24/05/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

17 4 Lần Giảm 1
30 3 Lần Không tăng
42 3 Lần Tăng 1
81 3 Lần Tăng 1
02 2 Lần Không tăng
04 2 Lần Tăng 1
05 2 Lần Không tăng
10 2 Lần Không tăng
13 2 Lần Tăng 2
19 2 Lần Không tăng
31 2 Lần Tăng 1
37 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Tăng 2
46 2 Lần Không tăng
51 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Không tăng
58 2 Lần Tăng 1
61 2 Lần Không tăng
71 2 Lần Không tăng
76 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

17 7 Lần Không tăng
08 5 Lần Giảm 1
19 5 Lần Không tăng
30 5 Lần Không tăng
37 5 Lần Không tăng
66 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

17 10 Lần Không tăng
19 10 Lần Giảm 1
00 9 Lần Không tăng
10 9 Lần Không tăng
60 9 Lần Không tăng
71 9 Lần Không tăng
05 8 Lần Tăng 1
08 8 Lần Không tăng
13 8 Lần Không tăng
20 8 Lần Tăng 1
23 8 Lần Không tăng
27 8 Lần Giảm 1
30 8 Lần Không tăng
37 8 Lần Không tăng
40 8 Lần Tăng 2
97 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

42 (3 Ngày) (3 lần)
04 (2 Ngày) (2 lần)
81 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

53      28 lần
69      26 lần
70      26 lần
07      25 lần
16      17 lần
99      16 lần
41      14 lần
72      14 lần
24      13 lần
49      13 lần
64      12 lần
78      12 lần
83      11 lần
91      11 lần
47      10 lần
68      10 lần
22      9 lần
48      9 lần
80      9 lần
15      8 lần
26      8 lần
43      8 lần
56      8 lần
63      8 lần
09      7 lần
96      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 1
0 10 Lần 1
13 Lần 4
1 10 Lần 0
7 Lần 3
2 9 Lần 0
12 Lần 0
3 7 Lần 2
11 Lần 5
4 11 Lần 6
10 Lần 0
5 12 Lần 7
5 Lần 1
6 7 Lần 0
7 Lần 0
7 10 Lần 3
12 Lần 6
8 8 Lần 5
6 Lần 2
9 6 Lần 0