Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)

03
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   3.33% (3 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
56
   4.44% (4 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   4.44% (4 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   4.44% (4 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 15/04/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

56 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Giảm 1
76 4 Lần Không tăng
43 3 Lần Không tăng
03 2 Lần Tăng 1
05 2 Lần Không tăng
06 2 Lần Không tăng
07 2 Lần Không tăng
15 2 Lần Tăng 1
28 2 Lần Tăng 1
29 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Tăng 1
33 2 Lần Tăng 1
35 2 Lần Không tăng
37 2 Lần Không tăng
44 2 Lần Không tăng
48 2 Lần Không tăng
51 2 Lần Không tăng
64 2 Lần Không tăng
65 2 Lần Tăng 1
74 2 Lần Tăng 1
77 2 Lần Tăng 1
85 2 Lần Tăng 1
88 2 Lần Không tăng
89 2 Lần Tăng 1
90 2 Lần Tăng 1
91 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

73 6 Lần Không tăng
17 5 Lần Không tăng
56 5 Lần Tăng 1
60 5 Lần Không tăng
76 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

73 14 Lần Không tăng
60 10 Lần Không tăng
76 10 Lần Không tăng
82 10 Lần Không tăng
50 9 Lần Tăng 1
59 9 Lần Không tăng
63 9 Lần Giảm 1
84 9 Lần Không tăng
03 8 Lần Tăng 1
09 8 Lần Không tăng
17 8 Lần Không tăng
42 8 Lần Không tăng
49 8 Lần Không tăng
51 8 Lần Không tăng
66 8 Lần Không tăng
70 8 Lần Không tăng
87 8 Lần Không tăng
88 8 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

15 (2 Ngày) (2 lần)
74 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (2 lần)
90 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

47      34 lần
12      32 lần
53      25 lần
31      21 lần
38      18 lần
99      16 lần
01      15 lần
40      15 lần
08      14 lần
02      13 lần
24      12 lần
54      12 lần
69      12 lần
30      11 lần
66      11 lần
97      11 lần
11      10 lần
21      9 lần
58      9 lần
62      9 lần
81      9 lần
96      9 lần
25      8 lần
26      8 lần
36      8 lần
41      8 lần
46      8 lần
63      8 lần
71      8 lần
13      7 lần
55      7 lần
93      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 3
0 7 Lần 3
10 Lần 6
1 5 Lần 0
4 Lần 2
2 6 Lần 0
6 Lần 1
3 10 Lần 0
9 Lần 1
4 14 Lần 7
7 Lần 0
5 12 Lần 3
8 Lần 3
6 12 Lần 1
15 Lần 1
7 9 Lần 1
12 Lần 6
8 8 Lần 3
8 Lần 1
9 7 Lần 0