Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   4.44% (4 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   3.33% (3 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 12/07/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 4 Lần Tăng 2
72 3 Lần Giảm 1
09 2 Lần Tăng 1
12 2 Lần Không tăng
17 2 Lần Không tăng
18 2 Lần Không tăng
24 2 Lần Tăng 2
29 2 Lần Giảm 1
33 2 Lần Giảm 1
38 2 Lần Không tăng
41 2 Lần Tăng 2
53 2 Lần Không tăng
55 2 Lần Không tăng
68 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Tăng 1
78 2 Lần Không tăng
92 2 Lần Tăng 1
97 2 Lần Không tăng
98 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 6 Lần Tăng 2
18 6 Lần Không tăng
12 4 Lần Không tăng
26 4 Lần Tăng 1
29 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Tăng 2
57 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Giảm 1
72 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

63 13 Lần Không tăng
08 12 Lần Giảm 1
33 11 Lần Giảm 1
01 10 Lần Tăng 2
18 10 Lần Không tăng
72 10 Lần Không tăng
12 9 Lần Không tăng
57 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Tăng 1
05 8 Lần Không tăng
26 8 Lần Tăng 1
31 8 Lần Không tăng
62 8 Lần Giảm 1
98 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

77 (2 Ngày) (2 lần)
92 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      23 lần
56      17 lần
91      17 lần
74      16 lần
87      14 lần
14      13 lần
04      12 lần
06      12 lần
94      11 lần
76      10 lần
45      9 lần
51      9 lần
58      9 lần
11      8 lần
19      8 lần
37      8 lần
50      8 lần
52      8 lần
59      8 lần
73      8 lần
16      7 lần
20      7 lần
48      7 lần
82      7 lần
83      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 1
0 6 Lần 1
7 Lần 1
1 11 Lần 5
11 Lần 3
2 11 Lần 3
11 Lần 3
3 9 Lần 1
7 Lần 3
4 9 Lần 7
4 Lần 2
5 8 Lần 1
11 Lần 3
6 6 Lần 2
9 Lần 1
7 8 Lần 1
9 Lần 5
8 11 Lần 2
12 Lần 4
9 11 Lần 3