Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Dãy Số:
Từ Ngày: Đến Ngày:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn thời gian từ ngày đến ngày và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 24/06/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

40 3 Lần Tăng 1
61 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Tăng 1
01 2 Lần Tăng 1
06 2 Lần Không tăng
14 2 Lần Tăng 1
20 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Không tăng
31 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Giảm 1
45 2 Lần Tăng 1
47 2 Lần Giảm 1
48 2 Lần Không tăng
50 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Không tăng
59 2 Lần Không tăng
65 2 Lần Giảm 1
69 2 Lần Tăng 1
70 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Tăng 1
79 2 Lần Giảm 1
81 2 Lần Không tăng
86 2 Lần Không tăng
87 2 Lần Không tăng
93 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

45 6 Lần Tăng 1
01 5 Lần Tăng 1
37 5 Lần Tăng 1
53 5 Lần Tăng 1
86 5 Lần Không tăng
89 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

25 11 Lần Không tăng
37 11 Lần Tăng 1
53 11 Lần Tăng 1
68 11 Lần Không tăng
45 10 Lần Tăng 1
48 10 Lần Không tăng
63 9 Lần Giảm 1
65 9 Lần Không tăng
05 8 Lần Không tăng
06 8 Lần Không tăng
10 8 Lần Không tăng
23 8 Lần Không tăng
24 8 Lần Không tăng
28 8 Lần Giảm 1
59 8 Lần Không tăng
61 8 Lần Giảm 1
86 8 Lần Không tăng
93 8 Lần Tăng 1
97 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

40 (2 Ngày) (2 lần)
45 (2 Ngày) (2 lần)
93 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

41      30 lần
80      24 lần
43      19 lần
67      18 lần
85      17 lần
92      17 lần
03      16 lần
78      16 lần
04      15 lần
21      15 lần
98      15 lần
29      14 lần
07      13 lần
83      13 lần
91      13 lần
96      12 lần
46      11 lần
60      11 lần
72      11 lần
12      10 lần
27      10 lần
30      10 lần
66      10 lần
76      10 lần
18      8 lần
22      8 lần
42      8 lần
56      8 lần
51      7 lần
64      7 lần
94      7 lần
95      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 1
0 10 Lần 2
6 Lần 2
1 9 Lần 1
9 Lần 2
2 3 Lần 0
9 Lần 2
3 12 Lần 7
10 Lần 2
4 9 Lần 4
13 Lần 4
5 14 Lần 5
10 Lần 2
6 3 Lần 2
12 Lần 4
7 12 Lần 5
10 Lần 1
8 7 Lần 2
5 Lần 0
9 11 Lần 2