Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)

02
   1.11% (1 lượt)
03
   3.33% (3 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   4.44% (4 lượt)
08
   3.33% (3 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
12
   3.33% (3 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   3.33% (3 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
38
   3.33% (3 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
41
   3.33% (3 lượt)
42
   4.44% (4 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   3.33% (3 lượt)
64
   3.33% (3 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   3.33% (3 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Phước đến ngày 13/08/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

07 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Không tăng
03 3 Lần Tăng 2
08 3 Lần Tăng 1
12 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Tăng 2
38 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Tăng 1
61 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

12 5 Lần Không tăng
42 5 Lần Không tăng
77 5 Lần Giảm 3
98 5 Lần Không tăng
03 4 Lần Tăng 2
07 4 Lần Không tăng
18 4 Lần Tăng 2
26 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Tăng 1
64 4 Lần Tăng 1
80 4 Lần Không tăng
99 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 11 Lần Không tăng
77 10 Lần Không tăng
12 9 Lần Không tăng
14 9 Lần Không tăng
20 9 Lần Không tăng
52 9 Lần Tăng 1
91 9 Lần Không tăng
98 9 Lần Không tăng
99 9 Lần Tăng 1
03 8 Lần Tăng 2
13 8 Lần Không tăng
18 8 Lần Tăng 1
28 8 Lần Không tăng
30 8 Lần Không tăng
41 8 Lần Tăng 1
70 8 Lần Giảm 1
92 8 Lần Giảm 1
95 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

08 (2 Ngày) (2 lần)
32 (2 Ngày) (2 lần)
41 (2 Ngày) (3 lần)
61 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

47      28 lần
83      23 lần
05      19 lần
23      18 lần
37      18 lần
45      17 lần
46      17 lần
93      16 lần
73      15 lần
01      14 lần
21      14 lần
43      14 lần
55      13 lần
10      12 lần
40      12 lần
66      12 lần
63      11 lần
11      9 lần
20      9 lần
56      9 lần
74      9 lần
85      9 lần
19      8 lần
35      8 lần
36      8 lần
49      8 lần
50      8 lần
65      8 lần
96      8 lần
00      7 lần
34      7 lần
72      7 lần
90      7 lần
92      7 lần
94      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 0
0 5 Lần 1
9 Lần 0
1 12 Lần 3
9 Lần 1
2 13 Lần 2
6 Lần 1
3 5 Lần 3
8 Lần 2
4 8 Lần 3
9 Lần 3
5 3 Lần 2
12 Lần 7
6 7 Lần 1
8 Lần 0
7 12 Lần 2
11 Lần 1
8 13 Lần 2
8 Lần 3
9 12 Lần 3