Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.96% (4 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   3.70% (5 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   2.96% (4 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   2.96% (4 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 14/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

41 5 Lần Tăng 1
33 4 Lần Không tăng
49 4 Lần Tăng 1
79 4 Lần Không tăng
11 3 Lần Không tăng
20 3 Lần Không tăng
24 3 Lần Không tăng
25 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Giảm 1
44 3 Lần Không tăng
46 3 Lần Tăng 1
80 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Tăng 1
94 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

04 6 Lần Không tăng
49 6 Lần Tăng 1
87 6 Lần Tăng 2
20 5 Lần Tăng 1
33 5 Lần Không tăng
34 5 Lần Tăng 1
39 5 Lần Tăng 1
41 5 Lần Không tăng
43 5 Lần Không tăng
44 5 Lần Không tăng
56 5 Lần Không tăng
59 5 Lần Không tăng
62 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Tăng 1
80 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

78 17 Lần Tăng 2
58 15 Lần Tăng 1
04 14 Lần Không tăng
27 14 Lần Không tăng
37 13 Lần Không tăng
20 12 Lần Tăng 1
32 12 Lần Không tăng
43 12 Lần Không tăng
93 12 Lần Không tăng
96 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

20 (3 Ngày) (3 lần)
41 (3 Ngày) (5 lần)
39 (2 Ngày) (2 lần)
46 (2 Ngày) (2 lần)
49 (2 Ngày) (2 lần)
98 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

60      15 lần
90      12 lần
61      11 lần
70      11 lần
75      10 lần
23      9 lần
30      9 lần
66      9 lần
68      9 lần
82      9 lần
00      8 lần
08      8 lần
76      8 lần
28      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 0
0 9 Lần 2
13 Lần 0
1 16 Lần 3
13 Lần 2
2 10 Lần 3
14 Lần 3
3 19 Lần 5
22 Lần 3
4 16 Lần 1
13 Lần 4
5 11 Lần 3
7 Lần 2
6 7 Lần 6
12 Lần 5
7 15 Lần 5
15 Lần 4
8 12 Lần 7
16 Lần 4
9 20 Lần 4