Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   2.96% (4 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
74
   2.22% (3 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   2.96% (4 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 02/07/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

20 4 Lần Giảm 1
80 4 Lần Tăng 1
09 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Giảm 1
22 3 Lần Tăng 1
28 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Không tăng
46 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Giảm 1
56 3 Lần Tăng 1
74 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Tăng 1
90 3 Lần Tăng 1
94 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

20 8 Lần Không tăng
49 7 Lần Không tăng
51 6 Lần Tăng 2
59 6 Lần Tăng 1
04 5 Lần Tăng 1
07 5 Lần Không tăng
12 5 Lần Tăng 1
17 5 Lần Không tăng
52 5 Lần Không tăng
72 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Giảm 2
80 5 Lần Không tăng
88 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

79 16 Lần Tăng 1
10 14 Lần Không tăng
78 14 Lần Không tăng
49 13 Lần Không tăng
80 13 Lần Tăng 1
95 13 Lần Tăng 1
12 12 Lần Không tăng
51 12 Lần Tăng 2
63 12 Lần Không tăng
74 12 Lần Không tăng
87 12 Lần Tăng 2
93 12 Lần Không tăng
94 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

76 (3 Ngày) (3 lần)
12 (2 Ngày) (2 lần)
29 (2 Ngày) (2 lần)
56 (2 Ngày) (2 lần)
90 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

73      15 lần
96      13 lần
69      12 lần
47      11 lần
58      10 lần
61      9 lần
36      8 lần
39      8 lần
44      8 lần
54      8 lần
67      8 lần
16      7 lần
63      7 lần
65      7 lần
75      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 1
0 15 Lần 1
11 Lần 1
1 13 Lần 6
20 Lần 3
2 18 Lần 2
12 Lần 5
3 11 Lần 1
13 Lần 4
4 13 Lần 2
17 Lần 8
5 9 Lần 4
5 Lần 3
6 13 Lần 1
18 Lần 4
7 14 Lần 4
15 Lần 2
8 14 Lần 3
9 Lần 2
9 15 Lần 3