Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   2.22% (3 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   2.96% (4 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   2.96% (4 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
74
   2.96% (4 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
99
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 24/05/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

11 4 Lần Không tăng
18 4 Lần Tăng 1
74 4 Lần Tăng 1
99 4 Lần Tăng 1
01 3 Lần Tăng 1
21 3 Lần Không tăng
24 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Tăng 1
45 3 Lần Không tăng
46 3 Lần Tăng 2
52 3 Lần Tăng 2
56 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Giảm 2
76 3 Lần Tăng 2
84 3 Lần Không tăng
85 3 Lần Tăng 1
95 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

46 8 Lần Tăng 2
74 7 Lần Tăng 1
16 6 Lần Không tăng
22 6 Lần Không tăng
25 6 Lần Không tăng
64 6 Lần Không tăng
99 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

41 15 Lần Không tăng
18 14 Lần Tăng 1
85 14 Lần Không tăng
29 13 Lần Giảm 1
46 13 Lần Tăng 2
76 13 Lần Tăng 2
00 12 Lần Giảm 1
10 12 Lần Không tăng
13 12 Lần Không tăng
15 12 Lần Không tăng
44 12 Lần Không tăng
55 12 Lần Giảm 1
79 12 Lần Không tăng
99 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

41 (3 Ngày) (3 lần)
01 (2 Ngày) (2 lần)
49 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

59      24 lần
03      16 lần
98      16 lần
97      14 lần
08      12 lần
50      12 lần
72      12 lần
35      10 lần
81      9 lần
29      8 lần
51      8 lần
94      8 lần
05      7 lần
36      7 lần
70      7 lần
73      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 2
0 10 Lần 0
17 Lần 0
1 19 Lần 3
16 Lần 1
2 16 Lần 7
10 Lần 2
3 11 Lần 4
18 Lần 6
4 18 Lần 3
15 Lần 7
5 16 Lần 3
17 Lần 7
6 16 Lần 5
11 Lần 4
7 8 Lần 2
12 Lần 1
8 12 Lần 0
11 Lần 1
9 9 Lần 0