Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

02
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
09
   2.96% (4 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   3.70% (5 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   2.96% (4 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   2.96% (4 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   2.22% (3 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
62
   2.96% (4 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   2.22% (3 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   2.96% (4 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   2.22% (3 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   3.70% (5 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 18/01/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 5 Lần Không tăng
95 5 Lần Tăng 1
09 4 Lần Không tăng
17 4 Lần Tăng 1
41 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Không tăng
80 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

14 8 Lần Giảm 1
95 7 Lần Tăng 1
41 6 Lần Tăng 1
44 6 Lần Không tăng
62 6 Lần Giảm 1
97 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

95 15 Lần Tăng 1
08 14 Lần Tăng 1
88 13 Lần Không tăng
04 12 Lần Không tăng
14 12 Lần Không tăng
25 12 Lần Tăng 1
40 12 Lần Không tăng
46 12 Lần Không tăng
48 12 Lần Không tăng
58 12 Lần Tăng 1
76 12 Lần Giảm 1
84 12 Lần Tăng 1
89 12 Lần Không tăng
92 12 Lần Giảm 1
98 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

08 (3 Ngày) (3 lần)
17 (3 Ngày) (4 lần)
04 (2 Ngày) (2 lần)
38 (2 Ngày) (3 lần)
95 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

72      19 lần
56      14 lần
28      12 lần
01      11 lần
31      10 lần
33      10 lần
96      10 lần
68      9 lần
37      8 lần
47      8 lần
76      8 lần
85      8 lần
99      8 lần
29      7 lần
92      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
22 Lần 12
0 20 Lần 3
18 Lần 0
1 13 Lần 1
7 Lần 3
2 12 Lần 4
12 Lần 4
3 11 Lần 1
19 Lần 4
4 15 Lần 2
11 Lần 4
5 13 Lần 3
15 Lần 3
6 7 Lần 1
9 Lần 1
7 16 Lần 5
13 Lần 2
8 15 Lần 5
9 Lần 0
9 13 Lần 2