Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
13
   2.96% (4 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
53
   2.96% (4 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
92
   3.70% (5 lượt)
93
   2.96% (4 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 26/05/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

92 5 Lần Không tăng
13 4 Lần Giảm 1
53 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Tăng 3
11 3 Lần Không tăng
25 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Không tăng
46 3 Lần Tăng 1
50 3 Lần Tăng 2
51 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Tăng 1
76 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 7 Lần Tăng 1
57 6 Lần Tăng 1
92 6 Lần Không tăng
95 6 Lần Giảm 1
06 5 Lần Giảm 1
08 5 Lần Giảm 1
11 5 Lần Không tăng
25 5 Lần Không tăng
28 5 Lần Không tăng
39 5 Lần Không tăng
44 5 Lần Giảm 1
51 5 Lần Không tăng
76 5 Lần Không tăng
77 5 Lần Tăng 1
93 5 Lần Tăng 4

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

18 17 Lần Giảm 1
46 13 Lần Tăng 1
57 13 Lần Tăng 1
13 12 Lần Tăng 1
54 12 Lần Không tăng
58 12 Lần Không tăng
77 12 Lần Tăng 1
08 11 Lần Không tăng
10 11 Lần Không tăng
33 11 Lần Giảm 1
48 11 Lần Không tăng
62 11 Lần Không tăng
66 11 Lần Không tăng
74 11 Lần Không tăng
75 11 Lần Giảm 1
76 11 Lần Không tăng
98 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

54 (3 Ngày) (3 lần)
13 (2 Ngày) (2 lần)
17 (2 Ngày) (2 lần)
19 (2 Ngày) (2 lần)
40 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

52      23 lần
82      17 lần
69      14 lần
05      12 lần
24      12 lần
32      12 lần
84      11 lần
70      10 lần
74      10 lần
41      9 lần
73      8 lần
97      8 lần
09      7 lần
15      7 lần
91      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 1
0 12 Lần 3
18 Lần 7
1 13 Lần 1
13 Lần 4
2 9 Lần 2
7 Lần 3
3 16 Lần 6
17 Lần 5
4 13 Lần 2
19 Lần 3
5 10 Lần 2
13 Lần 4
6 20 Lần 3
12 Lần 2
7 15 Lần 7
13 Lần 3
8 15 Lần 4
14 Lần 1
9 12 Lần 1