Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   2.96% (4 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
65
   2.22% (3 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   2.22% (3 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   2.22% (3 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 12/07/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

40 4 Lần Giảm 1
02 3 Lần Giảm 1
04 3 Lần Giảm 1
08 3 Lần Tăng 2
14 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Tăng 1
30 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Giảm 1
39 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Tăng 1
53 3 Lần Không tăng
63 3 Lần Giảm 1
65 3 Lần Tăng 1
68 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Giảm 1
73 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

04 7 Lần Không tăng
72 7 Lần Không tăng
34 6 Lần Không tăng
40 6 Lần Giảm 1
56 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

10 15 Lần Tăng 1
31 14 Lần Không tăng
40 14 Lần Không tăng
46 14 Lần Không tăng
68 14 Lần Giảm 1
18 13 Lần Không tăng
99 13 Lần Không tăng
21 12 Lần Tăng 1
63 12 Lần Không tăng
67 12 Lần Giảm 1
74 12 Lần Tăng 1
76 12 Lần Giảm 1
91 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

39 (2 Ngày) (3 lần)
50 (2 Ngày) (2 lần)
65 (2 Ngày) (3 lần)
93 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

35      24 lần
55      17 lần
09      14 lần
06      13 lần
38      10 lần
54      9 lần
89      9 lần
76      8 lần
24      7 lần
37      7 lần
51      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 3
0 14 Lần 2
12 Lần 0
1 12 Lần 1
14 Lần 5
2 14 Lần 4
13 Lần 0
3 19 Lần 6
14 Lần 2
4 14 Lần 0
13 Lần 4
5 10 Lần 1
15 Lần 5
6 7 Lần 3
14 Lần 2
7 14 Lần 5
11 Lần 3
8 18 Lần 5
16 Lần 3
9 13 Lần 4