Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   2.96% (4 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   3.70% (5 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   3.70% (5 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   2.96% (4 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   2.22% (3 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 24/11/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

25 5 Lần Giảm 1
53 5 Lần Tăng 1
07 4 Lần Tăng 1
67 4 Lần Giảm 1
77 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

25 7 Lần Giảm 1
40 6 Lần Không tăng
53 6 Lần Tăng 1
00 5 Lần Không tăng
07 5 Lần Tăng 1
21 5 Lần Không tăng
29 5 Lần Tăng 1
30 5 Lần Không tăng
43 5 Lần Tăng 1
51 5 Lần Không tăng
62 5 Lần Tăng 1
67 5 Lần Giảm 1
76 5 Lần Giảm 1
99 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

25 16 Lần Không tăng
67 15 Lần Không tăng
70 15 Lần Tăng 1
75 14 Lần Không tăng
77 14 Lần Tăng 2
16 13 Lần Không tăng
59 13 Lần Không tăng
07 12 Lần Tăng 1
12 12 Lần Không tăng
21 12 Lần Giảm 2
26 12 Lần Giảm 1
92 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

43 (2 Ngày) (2 lần)
53 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (3 lần)
91 (2 Ngày) (3 lần)
96 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

03      16 lần
86      16 lần
63      13 lần
84      11 lần
12      10 lần
27      9 lần
93      8 lần
01      7 lần
09      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 2
0 16 Lần 4
12 Lần 4
1 16 Lần 3
14 Lần 1
2 9 Lần 2
11 Lần 2
3 12 Lần 4
16 Lần 7
4 12 Lần 5
15 Lần 2
5 14 Lần 0
12 Lần 1
6 13 Lần 2
16 Lần 7
7 17 Lần 4
10 Lần 2
8 15 Lần 6
14 Lần 1
9 11 Lần 1