Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
02
   2.96% (4 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   2.22% (3 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   3.70% (5 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
83
   2.96% (4 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 19/10/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

69 5 Lần Không tăng
02 4 Lần Tăng 1
67 4 Lần Tăng 1
83 4 Lần Tăng 1
13 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Tăng 1
56 3 Lần Không tăng
57 3 Lần Tăng 1
68 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

67 8 Lần Tăng 2
34 6 Lần Giảm 1
57 6 Lần Tăng 1
69 6 Lần Giảm 1
12 5 Lần Không tăng
13 5 Lần Tăng 1
17 5 Lần Giảm 1
29 5 Lần Không tăng
33 5 Lần Không tăng
68 5 Lần Không tăng
83 5 Lần Tăng 1
87 5 Lần Tăng 1
92 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

92 18 Lần Không tăng
16 15 Lần Tăng 1
31 15 Lần Không tăng
10 14 Lần Không tăng
83 14 Lần Tăng 1
02 13 Lần Tăng 1
04 12 Lần Giảm 1
39 12 Lần Không tăng
44 12 Lần Không tăng
57 12 Lần Tăng 1
69 12 Lần Không tăng
84 12 Lần Không tăng
97 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

87 (3 Ngày) (3 lần)
61 (2 Ngày) (2 lần)
70 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30      17 lần
77      12 lần
62      9 lần
74      9 lần
36      8 lần
01      7 lần
53      7 lần
91      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 12 Lần 1
16 Lần 5
1 8 Lần 1
11 Lần 1
2 15 Lần 1
16 Lần 5
3 15 Lần 3
12 Lần 1
4 13 Lần 5
12 Lần 1
5 15 Lần 5
20 Lần 5
6 10 Lần 3
11 Lần 5
7 21 Lần 5
14 Lần 3
8 13 Lần 2
13 Lần 4
9 13 Lần 3