Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   2.96% (4 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.96% (4 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   2.96% (4 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   2.96% (4 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   2.96% (4 lượt)
59
   2.96% (4 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
83
   2.22% (3 lượt)
86
   2.96% (4 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
93
   3.70% (5 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 12/07/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

93 5 Lần Giảm 1
09 4 Lần Không tăng
33 4 Lần Tăng 1
37 4 Lần Tăng 1
40 4 Lần Không tăng
48 4 Lần Không tăng
58 4 Lần Tăng 1
59 4 Lần Tăng 1
86 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

93 7 Lần Không tăng
10 6 Lần Tăng 1
15 6 Lần Không tăng
40 6 Lần Tăng 1
48 6 Lần Tăng 1
86 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

00 17 Lần Không tăng
42 15 Lần Không tăng
63 14 Lần Không tăng
09 13 Lần Không tăng
99 13 Lần Không tăng
01 12 Lần Không tăng
15 12 Lần Giảm 1
23 12 Lần Tăng 1
68 12 Lần Không tăng
73 12 Lần Giảm 1
86 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

37 (4 Ngày) (4 lần)
33 (2 Ngày) (3 lần)
48 (2 Ngày) (2 lần)
86 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

60      23 lần
31      13 lần
87      13 lần
08      12 lần
29      12 lần
16      11 lần
88      11 lần
92      11 lần
74      10 lần
56      9 lần
62      9 lần
85      9 lần
65      7 lần
66      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 2
0 21 Lần 8
18 Lần 3
1 14 Lần 1
14 Lần 5
2 6 Lần 2
17 Lần 4
3 19 Lần 2
15 Lần 3
4 12 Lần 0
17 Lần 3
5 8 Lần 2
7 Lần 4
6 12 Lần 5
8 Lần 3
7 14 Lần 6
13 Lần 2
8 15 Lần 5
16 Lần 2
9 14 Lần 0