Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   2.96% (4 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 30/09/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

65 4 Lần Tăng 1
00 3 Lần Tăng 1
02 3 Lần Giảm 1
10 3 Lần Không tăng
14 3 Lần Giảm 1
26 3 Lần Tăng 2
36 3 Lần Tăng 1
50 3 Lần Giảm 1
53 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Tăng 2
92 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 7 Lần Không tăng
24 6 Lần Tăng 1
50 6 Lần Không tăng
92 6 Lần Tăng 2
02 5 Lần Tăng 1
14 5 Lần Giảm 1
38 5 Lần Không tăng
55 5 Lần Không tăng
82 5 Lần Tăng 2
90 5 Lần Giảm 1
91 5 Lần Tăng 1
96 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

13 14 Lần Không tăng
24 14 Lần Không tăng
38 14 Lần Giảm 1
69 14 Lần Giảm 1
92 14 Lần Tăng 2
55 13 Lần Không tăng
65 13 Lần Tăng 1
90 13 Lần Giảm 1
15 12 Lần Không tăng
01 11 Lần Giảm 1
02 11 Lần Tăng 1
10 11 Lần Không tăng
14 11 Lần Không tăng
18 11 Lần Giảm 2
22 11 Lần Không tăng
95 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

00 (2 Ngày) (2 lần)
02 (2 Ngày) (2 lần)
24 (2 Ngày) (2 lần)
26 (2 Ngày) (3 lần)
36 (2 Ngày) (2 lần)
67 (2 Ngày) (2 lần)
92 (2 Ngày) (3 lần)
96 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79      19 lần
81      16 lần
34      15 lần
07      10 lần
99      10 lần
25      9 lần
39      9 lần
58      9 lần
78      9 lần
23      8 lần
73      8 lần
94      8 lần
40      7 lần
59      7 lần
97      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 5
0 17 Lần 0
11 Lần 3
1 14 Lần 3
15 Lần 6
2 22 Lần 11
8 Lần 2
3 8 Lần 1
13 Lần 0
4 16 Lần 7
19 Lần 4
5 14 Lần 0
14 Lần 4
6 20 Lần 6
11 Lần 1
7 8 Lần 2
13 Lần 5
8 9 Lần 3
16 Lần 9
9 7 Lần 0