Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
 THÔNG BÁO: Tạm dừng dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng hoạt động casino trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 góp phần phòng chống dịch Covid - 19 

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)

00
   0.74% (4 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   1.67% (9 lượt)
03
   0.37% (2 lượt)
04
   0.74% (4 lượt)
05
   0.74% (4 lượt)
06
   0.74% (4 lượt)
07
   0.74% (4 lượt)
08
   0.56% (3 lượt)
09
   1.85% (10 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   0.93% (5 lượt)
12
   1.11% (6 lượt)
13
   0.19% (1 lượt)
14
   1.11% (6 lượt)
15
   1.30% (7 lượt)
16
   0.74% (4 lượt)
17
   1.11% (6 lượt)
18
   2.04% (11 lượt)
19
   1.85% (10 lượt)
20
   1.30% (7 lượt)
21
   1.11% (6 lượt)
22
   0.93% (5 lượt)
23
   0.93% (5 lượt)
24
   1.30% (7 lượt)
25
   0.74% (4 lượt)
26
   0.37% (2 lượt)
27
   0.74% (4 lượt)
28
   2.04% (11 lượt)
29
   1.11% (6 lượt)
30
   1.11% (6 lượt)
31
   1.30% (7 lượt)
32
   0.93% (5 lượt)
33
   0.93% (5 lượt)
34
   0.37% (2 lượt)
35
   0.37% (2 lượt)
36
   1.30% (7 lượt)
37
   1.11% (6 lượt)
38
   0.74% (4 lượt)
39
   0.37% (2 lượt)
40
   0.37% (2 lượt)
41
   1.30% (7 lượt)
42
   0.74% (4 lượt)
43
   0.56% (3 lượt)
44
   1.30% (7 lượt)
45
   0.74% (4 lượt)
46
   0.56% (3 lượt)
47
   0.56% (3 lượt)
48
   1.11% (6 lượt)
49
   0.56% (3 lượt)
50
   1.11% (6 lượt)
51
   0.74% (4 lượt)
52
   0.93% (5 lượt)
53
   1.48% (8 lượt)
54
   0.93% (5 lượt)
55
   1.11% (6 lượt)
56
   1.30% (7 lượt)
57
   0.74% (4 lượt)
58
   1.48% (8 lượt)
59
   0.74% (4 lượt)
60
   1.48% (8 lượt)
61
   1.48% (8 lượt)
62
   1.30% (7 lượt)
63
   0.37% (2 lượt)
64
   1.11% (6 lượt)
65
   1.30% (7 lượt)
66
   1.48% (8 lượt)
67
   1.11% (6 lượt)
68
   1.30% (7 lượt)
69
   0.93% (5 lượt)
70
   0.74% (4 lượt)
71
   1.48% (8 lượt)
72
   0.56% (3 lượt)
73
   0.37% (2 lượt)
74
   0.37% (2 lượt)
75
   1.30% (7 lượt)
76
   1.30% (7 lượt)
77
   1.11% (6 lượt)
78
   1.67% (9 lượt)
79
   1.11% (6 lượt)
80
   1.11% (6 lượt)
81
   0.74% (4 lượt)
82
   1.67% (9 lượt)
83
   0.93% (5 lượt)
84
   0.37% (2 lượt)
85
   0.74% (4 lượt)
86
   0.93% (5 lượt)
87
   0.74% (4 lượt)
88
   1.30% (7 lượt)
89
   1.48% (8 lượt)
90
   1.11% (6 lượt)
91
   0.93% (5 lượt)
92
   1.30% (7 lượt)
93
   0.93% (5 lượt)
94
   1.11% (6 lượt)
95
   1.11% (6 lượt)
96
   1.11% (6 lượt)
97
   0.37% (2 lượt)
98
   0.56% (3 lượt)
99
   2.22% (12 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 27/03/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

60 3 Lần Tăng 2
62 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Tăng 1
04 2 Lần Giảm 1
05 2 Lần Giảm 1
10 2 Lần Tăng 1
11 2 Lần Không tăng
19 2 Lần Tăng 1
23 2 Lần Tăng 1
25 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Tăng 1
30 2 Lần Không tăng
33 2 Lần Không tăng
42 2 Lần Tăng 1
45 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Tăng 1
61 2 Lần Giảm 1
65 2 Lần Không tăng
68 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Không tăng
76 2 Lần Không tăng
88 2 Lần Tăng 1
89 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

28 5 Lần Tăng 1
76 5 Lần Giảm 1
99 5 Lần Giảm 1
09 4 Lần Không tăng
36 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Giảm 1
68 4 Lần Giảm 2
90 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

99 12 Lần Không tăng
18 11 Lần Giảm 1
28 11 Lần Tăng 1
09 10 Lần Không tăng
19 10 Lần Tăng 1
02 9 Lần Không tăng
78 9 Lần Giảm 1
82 9 Lần Không tăng
53 8 Lần Tăng 1
58 8 Lần Không tăng
60 8 Lần Tăng 2
61 8 Lần Không tăng
66 8 Lần Tăng 1
71 8 Lần Không tăng
89 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

10 (2 Ngày) (2 lần)
23 (2 Ngày) (2 lần)
52 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

13      20 lần
47      20 lần
27      18 lần
16      17 lần
26      15 lần
39      14 lần
32      13 lần
34      13 lần
84      13 lần
14      12 lần
72      12 lần
74      12 lần
06      11 lần
07      11 lần
67      11 lần
01      9 lần
03      9 lần
40      9 lần
63      9 lần
80      9 lần
35      8 lần
00      7 lần
41      7 lần
69      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 1
0 11 Lần 4
9 Lần 4
1 10 Lần 0
9 Lần 3
2 9 Lần 1
7 Lần 1
3 10 Lần 5
8 Lần 2
4 8 Lần 3
9 Lần 5
5 10 Lần 2
12 Lần 2
6 7 Lần 1
9 Lần 2
7 5 Lần 1
8 Lần 1
8 11 Lần 4
12 Lần 3
9 9 Lần 1