Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)

00
   1.59% (3 lượt)
01
   1.59% (3 lượt)
02
   0.53% (1 lượt)
03
   0.53% (1 lượt)
05
   1.06% (2 lượt)
06
   1.06% (2 lượt)
07
   0.53% (1 lượt)
08
   1.59% (3 lượt)
10
   0.53% (1 lượt)
11
   0.53% (1 lượt)
12
   1.59% (3 lượt)
13
   0.53% (1 lượt)
14
   1.06% (2 lượt)
16
   1.59% (3 lượt)
17
   0.53% (1 lượt)
18
   1.59% (3 lượt)
19
   0.53% (1 lượt)
20
   0.53% (1 lượt)
21
   0.53% (1 lượt)
24
   1.06% (2 lượt)
25
   0.53% (1 lượt)
26
   2.65% (5 lượt)
28
   1.06% (2 lượt)
30
   3.17% (6 lượt)
31
   1.06% (2 lượt)
32
   2.65% (5 lượt)
33
   0.53% (1 lượt)
34
   0.53% (1 lượt)
35
   0.53% (1 lượt)
36
   1.06% (2 lượt)
37
   1.06% (2 lượt)
38
   1.59% (3 lượt)
39
   2.12% (4 lượt)
40
   2.65% (5 lượt)
41
   2.12% (4 lượt)
42
   1.06% (2 lượt)
43
   1.06% (2 lượt)
44
   1.06% (2 lượt)
45
   0.53% (1 lượt)
46
   0.53% (1 lượt)
47
   0.53% (1 lượt)
48
   0.53% (1 lượt)
49
   1.59% (3 lượt)
50
   1.59% (3 lượt)
51
   0.53% (1 lượt)
52
   0.53% (1 lượt)
53
   2.12% (4 lượt)
54
   1.06% (2 lượt)
55
   0.53% (1 lượt)
56
   0.53% (1 lượt)
58
   1.06% (2 lượt)
59
   1.06% (2 lượt)
60
   1.06% (2 lượt)
61
   0.53% (1 lượt)
62
   1.06% (2 lượt)
63
   0.53% (1 lượt)
64
   2.12% (4 lượt)
65
   0.53% (1 lượt)
66
   1.06% (2 lượt)
67
   1.06% (2 lượt)
68
   1.59% (3 lượt)
69
   1.06% (2 lượt)
70
   1.06% (2 lượt)
72
   1.59% (3 lượt)
73
   1.06% (2 lượt)
75
   1.59% (3 lượt)
76
   1.06% (2 lượt)
77
   2.65% (5 lượt)
78
   0.53% (1 lượt)
80
   1.59% (3 lượt)
83
   0.53% (1 lượt)
84
   0.53% (1 lượt)
85
   1.59% (3 lượt)
86
   1.06% (2 lượt)
87
   1.06% (2 lượt)
88
   2.65% (5 lượt)
89
   0.53% (1 lượt)
90
   1.59% (3 lượt)
91
   2.65% (5 lượt)
92
   1.06% (2 lượt)
93
   0.53% (1 lượt)
94
   0.53% (1 lượt)
95
   1.06% (2 lượt)
96
   1.59% (3 lượt)
97
   2.12% (4 lượt)
99
   1.06% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 04/07/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

53 ( 3 Lần ) Tăng 1
68 ( 3 Lần ) Tăng 1
00 ( 2 Lần ) Giảm 1
01 ( 2 Lần ) Tăng 1
08 ( 2 Lần ) Tăng 1
26 ( 2 Lần ) Không tăng
32 ( 2 Lần ) Giảm 1
39 ( 2 Lần ) Không tăng
40 ( 2 Lần ) Tăng 1
54 ( 2 Lần ) Không tăng
59 ( 2 Lần ) Không tăng
60 ( 2 Lần ) Không tăng
62 ( 2 Lần ) Tăng 1
70 ( 2 Lần ) Tăng 1
73 ( 2 Lần ) Tăng 1
77 ( 2 Lần ) Tăng 1
85 ( 2 Lần ) Không tăng
86 ( 2 Lần ) Không tăng
96 ( 2 Lần ) Không tăng
97 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

30 ( 6 Lần ) Không tăng
26 ( 5 Lần ) Không tăng
32 ( 5 Lần ) Giảm 1
40 ( 5 Lần ) Tăng 1
77 ( 5 Lần ) Không tăng
88 ( 5 Lần ) Tăng 1
91 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

53 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

27      ( 21 ngày )
15      ( 14 ngày )
74      ( 14 ngày )
98      ( 14 ngày )
79      ( 12 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 1
0 14 Lần 1
6 Lần 1
1 6 Lần 2
4 Lần 1
2 9 Lần 0
10 Lần 2
3 8 Lần 2
7 Lần 0
4 7 Lần 1
11 Lần 4
5 6 Lần 1
10 Lần 1
6 9 Lần 2
8 Lần 3
7 5 Lần 3
9 Lần 0
8 10 Lần 2
8 Lần 3
9 7 Lần 0