Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  06/07/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00716 | Ngày quay thưởng 28/04/2022

 • 08
 • 24
 • 25
 • 32
 • 37
 • 44
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,412,538,550đ
Jackpot 2         1 3,162,155,150đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      511 500,000đ
Giải ba     10,138 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00715 | Ngày quay thưởng 26/04/2022

 • 14
 • 22
 • 24
 • 25
 • 43
 • 49
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,953,142,200đ
Jackpot 2         1 5,726,646,150đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      409 500,000đ
Giải ba     10,232 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00714 | Ngày quay thưởng 23/04/2022

 • 03
 • 27
 • 36
 • 41
 • 49
 • 55
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 92,575,628,850đ
Jackpot 2         0 5,509,630,350đ
Giải nhất       21 40,000,000đ
Giải nhì      951 500,000đ
Giải ba     20,234 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00713 | Ngày quay thưởng 21/04/2022

 • 21
 • 24
 • 27
 • 34
 • 38
 • 42
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 87,502,919,250đ
Jackpot 2         0 4,945,995,950đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      938 500,000đ
Giải ba     20,112 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00712 | Ngày quay thưởng 19/04/2022

 • 02
 • 07
 • 13
 • 28
 • 29
 • 34
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 84,160,173,900đ
Jackpot 2         0 4,574,579,800đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      1,089 500,000đ
Giải ba     22,844 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00711 | Ngày quay thưởng 16/04/2022

 • 04
 • 08
 • 39
 • 41
 • 53
 • 55
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 80,758,885,350đ
Jackpot 2         0 4,196,658,850đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      890 500,000đ
Giải ba     18,846 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00710 | Ngày quay thưởng 14/04/2022

 • 01
 • 05
 • 09
 • 34
 • 37
 • 45
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 77,809,523,700đ
Jackpot 2         0 3,868,952,000đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      894 500,000đ
Giải ba     19,516 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00709 | Ngày quay thưởng 12/04/2022

 • 11
 • 18
 • 20
 • 22
 • 25
 • 40
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 75,356,765,400đ
Jackpot 2         0 3,596,423,300đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      921 500,000đ
Giải ba     19,411 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00708 | Ngày quay thưởng 09/04/2022

 • 02
 • 03
 • 19
 • 28
 • 42
 • 45
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,264,577,800đ
Jackpot 2         0 3,252,846,900đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      959 500,000đ
Giải ba     19,529 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00707 | Ngày quay thưởng 07/04/2022

 • 06
 • 14
 • 15
 • 25
 • 29
 • 32
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,988,955,700đ
Jackpot 2         1 4,520,183,500đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      886 500,000đ
Giải ba     19,061 50,000đ