Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  06/07/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00709 | Ngày quay thưởng 12/04/2022

 • 11
 • 18
 • 20
 • 22
 • 25
 • 40
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 75,356,765,400đ
Jackpot 2         0 3,596,423,300đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      921 500,000đ
Giải ba     19,411 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00708 | Ngày quay thưởng 09/04/2022

 • 02
 • 03
 • 19
 • 28
 • 42
 • 45
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,264,577,800đ
Jackpot 2         0 3,252,846,900đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      959 500,000đ
Giải ba     19,529 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00707 | Ngày quay thưởng 07/04/2022

 • 06
 • 14
 • 15
 • 25
 • 29
 • 32
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,988,955,700đ
Jackpot 2         1 4,520,183,500đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      886 500,000đ
Giải ba     19,061 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00706 | Ngày quay thưởng 05/04/2022

 • 05
 • 18
 • 26
 • 36
 • 43
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,331,602,650đ
Jackpot 2         0 4,224,922,050đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      960 500,000đ
Giải ba     19,492 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00705 | Ngày quay thưởng 02/04/2022

 • 32
 • 38
 • 42
 • 44
 • 47
 • 55
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,691,708,250đ
Jackpot 2         0 3,931,600,450đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      596 500,000đ
Giải ba     14,065 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 31/03/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00704 | Ngày quay thưởng 31/03/2022

 • 05
 • 24
 • 34
 • 39
 • 42
 • 49
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 61,525,768,350đ
Jackpot 2         0 3,579,829,350đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      651 500,000đ
Giải ba     14,505 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 29/03/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00703 | Ngày quay thưởng 29/03/2022

 • 05
 • 11
 • 32
 • 35
 • 40
 • 52
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,908,623,700đ
Jackpot 2         0 3,289,035,500đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      805 500,000đ
Giải ba     16,338 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/03/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00702 | Ngày quay thưởng 26/03/2022

 • 01
 • 06
 • 16
 • 30
 • 34
 • 55
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,307,304,200đ
Jackpot 2         1 3,506,184,300đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      647 500,000đ
Giải ba     13,940 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/03/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00701 | Ngày quay thưởng 24/03/2022

 • 05
 • 09
 • 16
 • 35
 • 45
 • 46
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 53,906,255,400đ
Jackpot 2         0 3,239,401,100đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      809 500,000đ
Giải ba     16,337 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/03/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00700 | Ngày quay thưởng 22/03/2022

 • 01
 • 14
 • 18
 • 28
 • 47
 • 49
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,751,645,500đ
Jackpot 2         1 3,778,769,900đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      654 500,000đ
Giải ba     14,047 50,000đ