Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  08/07/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/05/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4394
  B
  7061
  C
  1712
  D
  6321
  E
  8684
  G
  6300
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  B
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00538 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6321
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1712
 • 7061
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4394
 • 8684
 • 6300
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 321
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 21
 • 286 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8758
   B
   3814
   C
   3850
   D
   5811
   E
   7284
   G
   0914
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00537 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3814
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5811
 • 7284
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8758
 • 3850
 • 0914
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 814
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 14
 • 305 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5201
   B
   6306
   C
   9156
   D
   8459
   E
   0697
   G
   5813
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00536 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8459
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6306
 • 5813
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5201
 • 9156
 • 0697
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 459
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 59
 • 533 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5725
   B
   5737
   C
   0085
   D
   4382
   E
   5601
   G
   6241
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00535 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6241
 • 27 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5601
 • 4382
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5725
 • 5737
 • 0085
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 241
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 208 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2369
   B
   2264
   C
   7283
   D
   7434
   E
   3274
   G
   1532
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00534 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2264
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7283
 • 7434
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2369
 • 3274
 • 1532
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 264
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 64
 • 282 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1231
   B
   7228
   C
   7133
   D
   6740
   E
   9529
   G
   3193
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00533 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9529
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1231
 • 3193
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7228
 • 7133
 • 6740
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 529
 • 57 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 259 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6751
   B
   5320
   C
   1212
   D
   5402
   E
   0745
   G
   4697
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00532 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4697
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6751
 • 1212
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5320
 • 5402
 • 0745
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 697
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 212 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4095
   B
   5549
   C
   7047
   D
   8339
   E
   1679
   G
   4091
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00531 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5549
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4095
 • 1679
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7047
 • 8339
 • 4091
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 549
 • 33 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 49
 • 449 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5926
   B
   0960
   C
   9550
   D
   2018
   E
   5261
   G
   5650
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00530 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5261
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5926
 • 9550
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0960
 • 2018
 • 5650
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 261
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 328 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/05/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4356
   B
   4785
   C
   7749
   D
   7977
   E
   3812
   G
   5988
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00529 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4785
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7749
 • 4356
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7977
 • 3812
 • 5988
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 785
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 85
 • 236 vé