Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/07/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  8285
  B
  5123
  C
  8300
  D
  9058
  E
  0124
  G
  8689
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  C
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00467 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0124
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8689
 • 8300
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8285
 • 5123
 • 9058
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 124
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 24
 • 450 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7730
   B
   8010
   C
   1705
   D
   7863
   E
   9507
   G
   6047
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00466 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1705
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9507
 • 6047
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7730
 • 8010
 • 7863
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 705
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 05
 • 197 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4015
   B
   7402
   C
   6096
   D
   7177
   E
   8059
   G
   2127
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00465 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6096
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2127
 • 8059
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4015
 • 7402
 • 7177
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 096
 • 12 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 398 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7709
   B
   5301
   C
   2406
   D
   7188
   E
   6228
   G
   4016
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00464 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7709
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6228
 • 2406
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5301
 • 7188
 • 4016
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 709
 • 97 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 516 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3475
   B
   8977
   C
   0144
   D
   7488
   E
   4886
   G
   9627
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00463 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3475
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9627
 • 8977
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0144
 • 7488
 • 4886
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 475
 • 83 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 75
 • 413 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1474
   B
   0887
   C
   1896
   D
   2582
   E
   5287
   G
   8296
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00462 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5287
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8296
 • 1896
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1474
 • 0887
 • 2582
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 287
 • 56 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 478 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5396
   B
   8224
   C
   9631
   D
   9101
   E
   4317
   G
   8803
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00461 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5396
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9631
 • 8803
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8224
 • 9101
 • 4317
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 396
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 269 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8866
   B
   7159
   C
   8792
   D
   5645
   E
   2141
   G
   9134
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00460 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5645
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8866
 • 8792
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7159
 • 2141
 • 9134
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 645
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 351 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8574
   B
   7329
   C
   6399
   D
   3019
   E
   0764
   G
   2340
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00459 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3019
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2340
 • 8574
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7329
 • 6399
 • 0764
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 019
 • 113 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 563 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0959
   B
   1095
   C
   9071
   D
   0017
   E
   0059
   G
   6295
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00458 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6295
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1095
 • 9071
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0959
 • 0017
 • 0059
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 295
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 345 vé