Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  09/08/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/01/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  1188
  B
  6116
  C
  9803
  D
  4930
  E
  0376
  G
  5227
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  E
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00491 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6116
 • 39 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5227
 • 0376
 • 24 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1188
 • 9803
 • 4930
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 116
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 16
 • 300 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2515
   B
   7042
   C
   3164
   D
   8363
   E
   2588
   G
   4494
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00490 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7042
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2515
 • 3164
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8363
 • 2588
 • 4494
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 042
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 348 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2198
   B
   1435
   C
   7588
   D
   6599
   E
   2239
   G
   5458
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00489 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1435
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5458
 • 2198
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7588
 • 6599
 • 2239
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 435
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 35
 • 329 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4111
   B
   6355
   C
   2153
   D
   2469
   E
   2508
   G
   1276
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00488 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4111
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6355
 • 2153
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2469
 • 2508
 • 1276
 • 30 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 111
 • 85 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 11
 • 577 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7142
   B
   8711
   C
   4345
   D
   4335
   E
   0756
   G
   7159
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00487 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0756
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4345
 • 7142
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8711
 • 4335
 • 7159
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 756
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 56
 • 363 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8040
   B
   5416
   C
   6995
   D
   1690
   E
   2896
   G
   8795
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00486 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2896
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1690
 • 5416
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8040
 • 6995
 • 8795
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 896
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 310 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8525
   B
   0427
   C
   2840
   D
   3117
   E
   6900
   G
   0339
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00485 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0339
 • 37 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2840
 • 3117
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8525
 • 0427
 • 6900
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 339
 • 77 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 39
 • 620 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6895
   B
   2783
   C
   2808
   D
   1229
   E
   8184
   G
   2087
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00484 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2808
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2087
 • 6895
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2783
 • 1229
 • 8184
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 808
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 381 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2912
   B
   4047
   C
   9666
   D
   3950
   E
   2554
   G
   0531
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00483 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9666
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3950
 • 4047
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2912
 • 2554
 • 0531
 • 60 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 666
 • 90 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 404 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9527
   B
   3179
   C
   2984
   D
   1680
   E
   5956
   G
   3688
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00482 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5956
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2984
 • 3179
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9527
 • 1680
 • 3688
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 956
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 56
 • 300 vé