Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  08/12/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00651 | Ngày quay thưởng 25/11/2021

 • 16
 • 18
 • 24
 • 29
 • 33
 • 41
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 144,675,020,100đ
Jackpot 2         0 3,487,843,900đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      1,177 500,000đ
Giải ba     26,734 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00650 | Ngày quay thưởng 23/11/2021

 • 05
 • 07
 • 09
 • 28
 • 38
 • 55
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 140,284,425,000đ
Jackpot 2         1 5,255,172,900đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      1,926 500,000đ
Giải ba     35,632 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00649 | Ngày quay thưởng 20/11/2021

 • 06
 • 10
 • 29
 • 30
 • 31
 • 51
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 136,474,196,700đ
Jackpot 2         0 4,831,814,200đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      1,174 500,000đ
Giải ba     26,127 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00648 | Ngày quay thưởng 18/11/2021

 • 18
 • 30
 • 32
 • 37
 • 39
 • 40
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 132,079,733,400đ
Jackpot 2         0 4,343,540,500đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      1,166 500,000đ
Giải ba     24,324 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00647 | Ngày quay thưởng 16/11/2021

 • 08
 • 19
 • 27
 • 34
 • 46
 • 51
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 127,938,125,100đ
Jackpot 2         0 3,883,361,800đ
Giải nhất       42 40,000,000đ
Giải nhì      1,555 500,000đ
Giải ba     29,973 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00646 | Ngày quay thưởng 13/11/2021

 • 18
 • 22
 • 29
 • 33
 • 46
 • 48
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 124,370,953,500đ
Jackpot 2         0 3,487,009,400đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1,238 500,000đ
Giải ba     25,242 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00645 | Ngày quay thưởng 11/11/2021

 • 03
 • 35
 • 37
 • 41
 • 45
 • 49
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 119,987,868,900đ
Jackpot 2         1 3,496,750,850đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      994 500,000đ
Giải ba     23,672 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00644 | Ngày quay thưởng 09/11/2021

 • 12
 • 25
 • 26
 • 47
 • 51
 • 53
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 115,517,111,250đ
Jackpot 2         1 3,956,654,050đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1,259 500,000đ
Giải ba     26,928 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00643 | Ngày quay thưởng 06/11/2021

 • 23
 • 31
 • 41
 • 48
 • 49
 • 51
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 111,103,646,250đ
Jackpot 2         0 3,466,269,050đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1,072 500,000đ
Giải ba     23,043 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/11/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00642 | Ngày quay thưởng 04/11/2021

 • 05
 • 10
 • 15
 • 31
 • 32
 • 50
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 106,907,224,800đ
Jackpot 2         1 3,853,015,000đ
Giải nhất       27 40,000,000đ
Giải nhì      1,183 500,000đ
Giải ba     27,090 50,000đ