Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  22/05/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00883 | Ngày quay thưởng 25/05/2023

 • 15
 • 16
 • 19
 • 31
 • 33
 • 46
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,840,372,050đ
Jackpot 2         0 3,381,753,700đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      483 500,000đ
Giải ba     9,329 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00882 | Ngày quay thưởng 23/05/2023

 • 26
 • 27
 • 35
 • 36
 • 47
 • 54
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,233,149,800đ
Jackpot 2         0 3,203,173,450đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      435 500,000đ
Giải ba     9,593 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00881 | Ngày quay thưởng 20/05/2023

 • 01
 • 14
 • 21
 • 36
 • 48
 • 53
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,404,588,750đ
Jackpot 2         1 4,661,644,750đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      384 500,000đ
Giải ba     7,958 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00880 | Ngày quay thưởng 18/05/2023

 • 13
 • 14
 • 21
 • 23
 • 30
 • 41
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,942,141,850đ
Jackpot 2         0 4,499,150,650đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      491 500,000đ
Giải ba     9,032 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00879 | Ngày quay thưởng 16/05/2023

 • 19
 • 24
 • 30
 • 34
 • 40
 • 44
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,705,358,250đ
Jackpot 2         0 4,361,730,250đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      522 500,000đ
Giải ba     10,023 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00878 | Ngày quay thưởng 13/05/2023

 • 22
 • 24
 • 35
 • 43
 • 45
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 76,361,538,900đ
Jackpot 2         0 4,172,246,000đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      848 500,000đ
Giải ba     17,848 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00877 | Ngày quay thưởng 11/05/2023

 • 01
 • 03
 • 19
 • 33
 • 34
 • 51
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 73,659,305,100đ
Jackpot 2         0 3,871,997,800đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      739 500,000đ
Giải ba     17,299 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00876 | Ngày quay thưởng 09/05/2023

 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 44
 • 47
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,842,375,750đ
Jackpot 2         0 3,559,005,650đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      918 500,000đ
Giải ba     20,734 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00875 | Ngày quay thưởng 06/05/2023

 • 01
 • 11
 • 22
 • 28
 • 34
 • 42
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 68,127,043,350đ
Jackpot 2         0 3,257,302,050đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      794 500,000đ
Giải ba     17,826 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00874 | Ngày quay thưởng 04/05/2023

 • 13
 • 30
 • 32
 • 35
 • 45
 • 52
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 65,811,324,900đ
Jackpot 2         2 1,774,701,200đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      656 500,000đ
Giải ba     15,422 50,000đ