Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  21/08/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00758 | Ngày quay thưởng 04/08/2022

 • 08
 • 09
 • 20
 • 41
 • 48
 • 54
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,032,949,300đ
Jackpot 2         0 5,023,508,900đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      528 500,000đ
Giải ba     11,873 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00757 | Ngày quay thưởng 02/08/2022

 • 02
 • 05
 • 28
 • 40
 • 47
 • 48
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,019,568,300đ
Jackpot 2         0 4,799,799,900đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      588 500,000đ
Giải ba     12,263 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00756 | Ngày quay thưởng 30/07/2022

 • 01
 • 04
 • 24
 • 35
 • 44
 • 47
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,865,574,450đ
Jackpot 2         0 4,560,467,250đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      440 500,000đ
Giải ba     9,790 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00755 | Ngày quay thưởng 28/07/2022

 • 05
 • 06
 • 17
 • 28
 • 29
 • 39
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 42,178,630,800đ
Jackpot 2         0 4,353,181,200đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      871 500,000đ
Giải ba     16,135 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00754 | Ngày quay thưởng 26/07/2022

 • 05
 • 08
 • 09
 • 13
 • 14
 • 47
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,513,467,450đ
Jackpot 2         0 4,168,163,050đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      765 500,000đ
Giải ba     16,548 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00753 | Ngày quay thưởng 23/07/2022

 • 27
 • 28
 • 29
 • 39
 • 40
 • 54
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,195,566,050đ
Jackpot 2         0 3,910,618,450đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      546 500,000đ
Giải ba     11,883 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00752 | Ngày quay thưởng 21/07/2022

 • 02
 • 20
 • 33
 • 45
 • 51
 • 55
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,972,954,400đ
Jackpot 2         0 3,663,661,600đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      460 500,000đ
Giải ba     11,164 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00751 | Ngày quay thưởng 19/07/2022

 • 08
 • 09
 • 33
 • 34
 • 35
 • 52
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,952,631,250đ
Jackpot 2         0 3,439,181,250đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      570 500,000đ
Giải ba     12,884 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00750 | Ngày quay thưởng 16/07/2022

 • 06
 • 13
 • 18
 • 27
 • 34
 • 46
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,962,266,400đ
Jackpot 2         0 3,218,029,600đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      636 500,000đ
Giải ba     12,363 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00749 | Ngày quay thưởng 14/07/2022

 • 11
 • 25
 • 29
 • 37
 • 39
 • 52
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 205,143,192,300đ
Jackpot 2         1 4,070,928,000đ
Giải nhất       29 40,000,000đ
Giải nhì      1,929 500,000đ
Giải ba     43,636 50,000đ