Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  09/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/05/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00574 | Ngày quay thưởng 04/05/2021

 • 07
 • 24
 • 45
 • 48
 • 49
 • 53
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,098,155,950đ
Jackpot 2         0 3,901,824,550đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      439 500,000đ
Giải ba     9,706 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 01/05/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00573 | Ngày quay thưởng 01/05/2021

 • 03
 • 07
 • 14
 • 22
 • 41
 • 42
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,298,624,850đ
Jackpot 2         0 3,701,876,650đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      346 500,000đ
Giải ba     8,346 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 29/04/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00572 | Ngày quay thưởng 29/04/2021

 • 03
 • 09
 • 23
 • 33
 • 42
 • 44
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 49,475,717,850đ
Jackpot 2         0 3,557,585,000đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      734 500,000đ
Giải ba     14,465 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 27/04/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00571 | Ngày quay thưởng 27/04/2021

 • 03
 • 09
 • 22
 • 26
 • 32
 • 37
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,097,092,900đ
Jackpot 2         0 3,404,404,450đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      794 500,000đ
Giải ba     16,300 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/04/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00570 | Ngày quay thưởng 24/04/2021

 • 01
 • 04
 • 05
 • 21
 • 25
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,116,963,300đ
Jackpot 2         0 3,184,390,050đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      787 500,000đ
Giải ba     14,567 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/04/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00569 | Ngày quay thưởng 22/04/2021

 • 05
 • 11
 • 17
 • 25
 • 39
 • 48
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,457,452,850đ
Jackpot 2         1 3,408,882,650đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      793 500,000đ
Giải ba     14,523 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/04/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00568 | Ngày quay thưởng 20/04/2021

 • 18
 • 25
 • 38
 • 43
 • 47
 • 51
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 43,029,773,850đ
Jackpot 2         0 3,250,251,650đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      671 500,000đ
Giải ba     14,176 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/04/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00567 | Ngày quay thưởng 17/04/2021

 • 04
 • 15
 • 16
 • 29
 • 42
 • 46
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,777,509,000đ
Jackpot 2         1 3,617,048,000đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      565 500,000đ
Giải ba     11,320 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/04/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00566 | Ngày quay thưởng 15/04/2021

 • 05
 • 08
 • 27
 • 42
 • 47
 • 51
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,923,540,050đ
Jackpot 2         0 3,411,051,450đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      489 500,000đ
Giải ba     10,916 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/04/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00565 | Ngày quay thưởng 13/04/2021

 • 25
 • 33
 • 39
 • 45
 • 49
 • 55
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,115,385,600đ
Jackpot 2         0 3,210,145,400đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      656 500,000đ
Giải ba     13,616 50,000đ