Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  28/02/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/12/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00965 | Ngày quay thưởng 02/12/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 37
 • 48
 • 51
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,458,017,200đ
Jackpot 2         0 4,252,216,550đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1,033 500,000đ
Giải ba     15,666 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00964 | Ngày quay thưởng 30/11/2023

 • 09
 • 13
 • 21
 • 28
 • 50
 • 54
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,969,203,000đ
Jackpot 2         0 4,086,792,750đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      562 500,000đ
Giải ba     12,592 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00963 | Ngày quay thưởng 28/11/2023

 • 10
 • 24
 • 47
 • 48
 • 52
 • 55
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,717,168,550đ
Jackpot 2         0 3,836,566,700đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      527 500,000đ
Giải ba     11,951 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00962 | Ngày quay thưởng 25/11/2023

 • 07
 • 09
 • 10
 • 17
 • 25
 • 53
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,235,023,000đ
Jackpot 2         0 3,560,772,750đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      687 500,000đ
Giải ba     14,059 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00961 | Ngày quay thưởng 23/11/2023

 • 04
 • 06
 • 26
 • 33
 • 52
 • 55
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,785,765,150đ
Jackpot 2         0 3,399,744,100đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      413 500,000đ
Giải ba     9,819 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00960 | Ngày quay thưởng 21/11/2023

 • 03
 • 07
 • 16
 • 37
 • 39
 • 51
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,984,117,250đ
Jackpot 2         0 3,199,561,000đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      608 500,000đ
Giải ba     12,852 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00959 | Ngày quay thưởng 18/11/2023

 • 01
 • 07
 • 10
 • 14
 • 28
 • 29
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,188,068,250đ
Jackpot 2         1 3,137,295,700đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      667 500,000đ
Giải ba     12,430 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00958 | Ngày quay thưởng 16/11/2023

 • 03
 • 05
 • 10
 • 18
 • 44
 • 49
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,952,406,950đ
Jackpot 2         1 4,225,328,000đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      461 500,000đ
Giải ba     10,564 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00957 | Ngày quay thưởng 14/11/2023

 • 04
 • 09
 • 12
 • 15
 • 22
 • 38
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,196,392,650đ
Jackpot 2         0 4,030,215,300đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      754 500,000đ
Giải ba     13,994 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00956 | Ngày quay thưởng 11/11/2023

 • 02
 • 03
 • 04
 • 19
 • 41
 • 42
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,810,830,500đ
Jackpot 2         0 3,876,263,950đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      461 500,000đ
Giải ba     10,208 50,000đ