Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  06/07/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 24/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00879 | Ngày quay thưởng 24/04/2022

 • 09
 • 12
 • 23
 • 30
 • 32
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 32,384,289,000đ
Giải nhất       21 10,000,000đ
Giải nhì      1,274 300,000đ
Giải ba     21,604 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 22/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00878 | Ngày quay thưởng 22/04/2022

 • 11
 • 13
 • 15
 • 18
 • 24
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 28,476,669,500đ
Giải nhất       17 10,000,000đ
Giải nhì      1,157 300,000đ
Giải ba     19,603 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 20/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00877 | Ngày quay thưởng 20/04/2022

 • 01
 • 08
 • 17
 • 21
 • 27
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 26,148,270,500đ
Giải nhất       27 10,000,000đ
Giải nhì      1,180 300,000đ
Giải ba     19,371 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 17/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00876 | Ngày quay thưởng 17/04/2022

 • 05
 • 13
 • 15
 • 28
 • 38
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 24,256,968,000đ
Giải nhất       24 10,000,000đ
Giải nhì      1,198 300,000đ
Giải ba     18,932 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 15/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00875 | Ngày quay thưởng 15/04/2022

 • 09
 • 18
 • 21
 • 25
 • 35
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 22,501,089,500đ
Giải nhất       20 10,000,000đ
Giải nhì      1,186 300,000đ
Giải ba     18,953 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 13/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00874 | Ngày quay thưởng 13/04/2022

 • 01
 • 07
 • 20
 • 25
 • 40
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 20,906,620,000đ
Giải nhất       13 10,000,000đ
Giải nhì      978 300,000đ
Giải ba     16,552 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 10/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00873 | Ngày quay thưởng 10/04/2022

 • 04
 • 17
 • 28
 • 30
 • 38
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 19,102,705,000đ
Giải nhất       22 10,000,000đ
Giải nhì      1,010 300,000đ
Giải ba     16,188 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 08/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00872 | Ngày quay thưởng 08/04/2022

 • 02
 • 13
 • 16
 • 19
 • 20
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 17,611,855,000đ
Giải nhất       16 10,000,000đ
Giải nhì      879 300,000đ
Giải ba     14,420 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 06/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00871 | Ngày quay thưởng 06/04/2022

 • 13
 • 17
 • 19
 • 25
 • 32
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 16,086,020,000đ
Giải nhất       12 10,000,000đ
Giải nhì      843 300,000đ
Giải ba     14,973 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 03/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00870 | Ngày quay thưởng 03/04/2022

 • 05
 • 11
 • 20
 • 26
 • 40
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 14,573,466,500đ
Giải nhất       18 10,000,000đ
Giải nhì      836 300,000đ
Giải ba     14,127 30,000đ