www.xoso.net - Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Xổ số Minh Ngọc

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Ba

Thứ ba
24/11/2015
Bến Tre
76 - 13
Vũng Tàu
01 - 29
Bạc Liêu
50 - 31
Thứ ba
17/11/2015
Bến Tre
09 - 09
Vũng Tàu
42 - 70
Bạc Liêu
20 - 15
Thứ ba
10/11/2015
Bến Tre
01 - 48
Vũng Tàu
71 - 85
Bạc Liêu
24 - 58
Thứ ba
3/11/2015
Bến Tre
71 - 93
Vũng Tàu
68 - 66
Bạc Liêu
23 - 37
Thứ ba
27/10/2015
Bến Tre
39 - 39
Vũng Tàu
99 - 33
Bạc Liêu
66 - 96
Thứ ba
20/10/2015
Bến Tre
49 - 43
Vũng Tàu
88 - 04
Bạc Liêu
43 - 05
Thứ ba
13/10/2015
Bến Tre
43 - 45
Vũng Tàu
24 - 55
Bạc Liêu
81 - 90
Thứ ba
6/10/2015
Bến Tre
60 - 95
Vũng Tàu
41 - 47
Bạc Liêu
16 - 92
Thứ ba
29/9/2015
Bến Tre
72 - 83
Vũng Tàu
06 - 05
Bạc Liêu
90 - 51
Thứ ba
22/9/2015
Bến Tre
79 - 18
Vũng Tàu
28 - 55
Bạc Liêu
58 - 84
Thứ ba
15/9/2015
Bến Tre
56 - 69
Vũng Tàu
98 - 34
Bạc Liêu
57 - 34
Thứ ba
8/9/2015
Bến Tre
17 - 81
Vũng Tàu
81 - 39
Bạc Liêu
24 - 48
Thứ ba
1/9/2015
Bến Tre
89 - 31
Vũng Tàu
98 - 30
Bạc Liêu
17 - 97
Thứ ba
25/8/2015
Bến Tre
20 - 70
Vũng Tàu
09 - 21
Bạc Liêu
78 - 19
Thứ ba
18/8/2015
Bến Tre
48 - 36
Vũng Tàu
23 - 41
Bạc Liêu
01 - 46
Thứ ba
11/8/2015
Bến Tre
37 - 68
Vũng Tàu
20 - 26
Bạc Liêu
49 - 39
Thứ ba
4/8/2015
Bến Tre
73 - 45
Vũng Tàu
77 - 30
Bạc Liêu
26 - 04
Thứ ba
28/7/2015
Bến Tre
73 - 04
Vũng Tàu
38 - 62
Bạc Liêu
74 - 31
Thứ ba
21/7/2015
Bến Tre
60 - 59
Vũng Tàu
73 - 27
Bạc Liêu
66 - 07
Thứ ba
14/7/2015
Bến Tre
67 - 24
Vũng Tàu
90 - 35
Bạc Liêu
52 - 09
Thứ ba
7/7/2015
Bến Tre
53 - 17
Vũng Tàu
23 - 73
Bạc Liêu
20 - 92
Thứ ba
30/6/2015
Bến Tre
43 - 38
Vũng Tàu
35 - 09
Bạc Liêu
15 - 85
Thứ ba
23/6/2015
Bến Tre
48 - 79
Vũng Tàu
42 - 99
Bạc Liêu
40 - 53
Thứ ba
16/6/2015
Bến Tre
79 - 65
Vũng Tàu
33 - 08
Bạc Liêu
45 - 37
Thứ ba
9/6/2015
Bến Tre
13 - 78
Vũng Tàu
13 - 95
Bạc Liêu
41 - 98
Thứ ba
2/6/2015
Bến Tre
31 - 42
Vũng Tàu
70 - 38
Bạc Liêu
58 - 38
Thứ ba
26/5/2015
Bến Tre
10 - 93
Vũng Tàu
48 - 61
Bạc Liêu
29 - 80
Thứ ba
19/5/2015
Bến Tre
52 - 12
Vũng Tàu
49 - 40
Bạc Liêu
47 - 28
Thứ ba
12/5/2015
Bến Tre
66 - 03
Vũng Tàu
14 - 42
Bạc Liêu
08 - 20
Thứ ba
5/5/2015
Bến Tre
34 - 44
Vũng Tàu
38 - 32
Bạc Liêu
24 - 96